Bestyrelsen

Bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen afholder bestyrelsesmøde 4 gange årligt.

Bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen består af repræsentanter fra de 4 hjemkommuner, politidirektørerne fra de to politikredse i dækningsområdet samt tre medarbejderrepræsentanter, der har status af observatører.

 

Bünyamin Simsek (Bestyrelsesformand) - Rådmand Teknik og Miljø, Aarhus Kommune (V)

Jørgen Gaarde - Borgmester, Skanderborg Kommune (S)

Uffe Jensen - Borgmester, Odder Kommune (V)

Marcel Meijer - Borgmester, Samsø Kommune (S)

Camilla Fabricius - Viceborgmester, Aarhus Kommune (S)

 

Helle Kyndesen - Direktør Østjyllands Politii

Jørgen Abrahamsen - Direktør Sydøstjyllands Politi

 

Flemming Albert Jensen - Medarbejderrepræsentant - Fastansatte (observatør)

Frank Jensen - Medarbejderrepræsentant - Deltidsansatte (observatør)

Michael Lassen - Medarbejderrepræsentant - Frivillige (observatør)

Bestyrelsesmødet den 8. marts 2017