Bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen afholder bestyrelsesmøde 4 gange årligt.

Bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen består af repræsentanter fra de 4 hjemkommuner, politidirektørerne fra de to politikredse i dækningsområdet samt tre medarbejderrepræsentanter, der har status af observatører.

 

Bünyamin Simsek (Bestyrelsesformand) - Rådmand Teknik og Miljø, Aarhus Kommune (V)

Frands Fischer - Borgmester, Skanderborg Kommune (S)

Uffe Jensen - Borgmester, Odder Kommune (V)

Marcel Meijer - Borgmester, Samsø Kommune (S)

Ango Winther - Byrådsmedlem, Aarhus Kommune (S)

 

Kirsten Dyrman - Politidirektør, Østjyllands Politi

Jørgen Abrahamsen - Politidirektør, Sydøstjyllands Politi

 

Flemming Albert Jensen - Medarbejderrepræsentant - Fastansatte (observatør)

Frank Jensen - Medarbejderrepræsentant - Deltidsansatte (observatør)

Michael Lassen - Medarbejderrepræsentant - Frivillige (observatør)