ISO-certificeret arbejdsmiljø: ”Tryghed tæt på” er ikke bare noget, vi taler om.

Østjyllands Brandvæsen har indført et ledelsessystem med procedurer, der skal sikre, at vi har et godt arbejdsmiljø og som skal sikre, at vores kerneydelser lever op til de aftalte kvalitetsmål. Vi er det første brandvæsen i Danmark, der både er ISO-certificeret i arbejdsmiljø og i kvalitetsledelse.

Østjyllands Brandvæsen har en vision om at skabe tryghed tæt på borgerne og at yde hurtig, effektiv og kvalificeret hjælp, når ulykken indtræffer. Og vi har en klar værdi om sikkerhed frem for alt – det kalder vi Safety First. Derfor har det været naturligt for os at indføre og vedligeholde nødvendige procedurer og instrukser for at understøtte vores drift, så vi på en sikker og effektiv måde leverer de forventede kerneydelser til borgerne.

ISO-certifikater i arbejdsmiljø og kvalitetsledelse
”Tryghed tæt på” og ”Safety first” er så vigtige for os, at vi har indført et system til at sikre, at vi lever op til forventningerne til vores kerneydelser og vores egen indsats for at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Systemet er samtidigt med til at sikre, at vi som minimum lever op til de krav, der fastsættes i lovgivningen.

Systemet er baseret på standarderne for arbejdsmiljø (ISO 45001) og kvalitet (ISO 9001). Når vi anvender og vedligeholder systemet, opnår vi et bevis (certifikat) på vores indsats indenfor hvert af de certificerede områder. Vi har i dag således et fuldt certifikat for hhv. arbejdsmiljø og kvalitetsledelse gældende for alle lokationer og alle afdelinger af brandvæsenet.

En moderne arbejdsplads med styr på sine processer
Certifikaterne dokumenterer over for vores medarbejdere, borgere, samarbejdspartnere, myndigheder og ejerkommuner, at vi er en moderne og professionel arbejdsplads, der har styr på vores arbejdsmiljø og på kvaliteten af de ydelser, som vi hver dag går på arbejde for at levere.

Som en sidegevinst understøtter systemet også håndtering af forandringer i såvel organisationen som driften, så vi til stadighed kan levere vores kerneydelser sikkert og effektivt.

Stor ros til vores medarbejdere
Alle medarbejdere og frivillige har taget godt imod arbejdet med systematisering af vores fælles processer, og både frivillige, deltidsansatte og fuldtidsansatte har medvirket til at lave instrukser, blive auditeret og tilpasse eksisterende procedurer. Det afspejlede sig også ved den eksterne audit i 2021, hvor der var der stor ros til medarbejderne i Østjyllands Brandvæsen for indsatsen.

Østjyllands Brandvæsen auditeres løbende af DNV GL Business Assurance Denmark A/S