Frivilligenheden

Frivilligenheden i Østjyllands Brandvæsen

Frivilligenheden ved Østjyllands Brandvæsen er et velfungerende frivilligt beredskab som aktiveres ved længerevarende indsatser og ved større ulykker. Frivilligenheden er et vigtigt supplement til vores akutte beredskab, der altid indsættes først. 

Frivilligenheden ved Østjyllands Brandvæsen løser en lang række beredskabsopgaver, ofte i tæt samarbejde med vores andre enheder. Frivilligenheden består af ca. 140 personer uddannet inden for bredtfavnende områder, herunder Indsats i forbindelse med brand og redning, forplejning og indkvarteringsopgaver, klima og miljøindsats.

Teknisk Service
Teknisk Service er en alsidig tjenestegren og løser en bred palette af opgaver for at understøtte det daglige beredskab, eksempelvis:

 • Forplejning af indsatsmandskabet ved større hændelser, øvelser og arrangementer i Østjyllands Brandvæsen. Endvidere kan de assistere ved indkvartering og forplejning af nødstedte borgere.
 • Fyldning af luftflasker til røgdykkere
 • Logistik i forbindelse med indsats
 • Klimaindsats i samarbejde med Indsats
 • Lysopsætning 
 • Ad hoc opgaver

Teknisk Service er hjemmehørende på station Odder og Skanderborg


Indsats
Indsats er Frivilligenhedens ”brandstation” og løser opgaver inden for klima, brand, redning og miljø og indsættes eksempelvis til

 •       Pumpeopgaver
 •       Vejrlig/klima
 •       Afstivning
 •       Brandslukning
 •       Træfældning
 •       ….og meget andet

Indsats er hjemmehørende i Aarhus på Bautavej i Aarhus V.

 

 

Junior Brandkorps
Under Frivilligenheden er også vores Børne- og Juniorbrandkorps tilknyttet. Juniorbrandkorpset består pt. af 15 børn og unge der bliver udfordret af vores Frivillige instruktører.

Instruktørerne har en bred baggrund fra beredskabet, og er tilknyttet Østjyllands Brandvæsen eller andre beredskabsaktører. Alle er uddannet Brandkadetinstruktører og indbringer også deres relevante civile uddannelser ift. børn- og ungearbejde (pædagogisk ass., håndværker, sygeplejersker, m.m.).

Juniorbrandkorpset er pt. hjemmehørende i Aarhus, men med ambitioner om at udvide til flere af vores lokaliteter.

Uddannelse
Som en del af frivilligenheden bliver man uddannet til de opgaver man skal løse. Uddannelsen ligger om aftenen og i weekenden uden for normal arbejdstid. Man får udleveret personlig uniform og kommer til at indgå i et fællesskab med et stærkt sammenhold og mange spændende opgaver.

Kontakt
Østjyllands Brandvæsens frivilligenhed har tjenestegrene i Skanderborg, Odder og Aarhus. Har du lyst til at være med? Så glæder vi os til at møde dig.

For at blive frivillig i Østjyllands Brandvæsen, skal følgende generelle krav være opfyldt:

 • Du skal have en god fysik (lægeattest)
 • Du skal være psykisk robust
 • Ren straffeattest
 • Du skal have en ren børneattest
 • Du skal være fyldt 18 år

Vil du høre mere kan du kontakte Teamleder Kent Winther på 40542110 på hverdage imellem kl. 08.00-16.00 eller skriv en mail til frivilligaarhus@ostbv.dk og du vil blive kontaktet.

Vi glæder os til at se dig.