Organisation

Vores organisationsdiagram

Organisationsdiagram

 

 

Vores opbygning

Beredskabskommissionen for Østjyllands Brandvæsen kaldes også Bestyrelsen og udgør den politiske ledelse af brandvæsenet. Bestyrelsen ansætter Beredskabsdirektøren.

Beredskabsdirektøren har det overordnede ansvar for ledelse, drift, udvikling, økonomi og beredskab.

Det daglige driftsansvar er placeret hos en Operationschef i Operationscenteret, som også består af vores døgnbemandede vagtcentral, vores IT-afdeling, vores arbejdsmiljø- og kvalitetsfunktion. Indsatslederne refererer til Operationschefen, når de er på vagt.

Beredskabsafdelingen varetager brandvæsenets forebyggende og afhjælpende opgaver. Afdelingen er opdelt i tre geografiske områder; nemlig City, Syd og Nord. I hvert område ligger en døgnbemandet fuldtidsstation og et antal deltidsstationer. Der er ansat både forebyggere og brandmænd i områderne, som refererer til en teamleder.

Vi har fire supportfunktioner i form af vores sekretariat, vores udviklingsafdeling, uddannelsesafdeling og afdelingen for drift og frivillige, som håndterer vores bygninger, køretøjer og frivilligenheden samt juniorbrandkorpset.