Organisation

Organisation

Her på siden kan du se information om de enkelte afdelinger i Østjyllands Brandvæsen, herunder hvilke opgaver de hver især løser

Organisationsdiagram

 

Organisationsdiagram som PDF

Beredskabsdirektør

Beredskabsdirektøren står for den daglige ledelse af Østjyllands Brandvæsen.

Beredskabsdirektøren er medlem af Østjyllands Brandvæsens bestyrelse og har ansvaret for at orientere bestyrelsen om driften af Østjyllands Brandvæsen.

Staben samt lederne af Operativ Afdeling, Forebyggende Afdeling, Salg og Service og Sekretariatet refererer organisatorisk direkte til Beredskabsdirektøren.

Staben

Enheden er ansvarlig for mange af de tværgående opgaver i Østjyllands Brandvæsen og løser sine opgaver ved en høj grad af inddragelse af andre medarbejdergrupper.

Enheden er ansvarlig for blandt andet strategiske analyse- og planlægningsopgaver, den risikobaserede dimensionering, kvalitetsstyring, gennemførelse af Arbejdsmiljøcertificering, samt gennemførelse af forebyggelseskampagner, optimering og udvikling af Østjyllands Brandvæsens hjemmeside og intranet, intern information m.m..

Reception-1.JPG_thumb.png

Sekretariatet

Sekretariatet varetager tværgående administrative forhold for hele Østjyllands Brandvæsen, herunder bl.a. receptionistfunktionen i Ny Munkegade, som udover telefonbetjening, journalisering o.a. også er ansvarlig for administration af munderingsområdet.

Til Sekretariatet hører ligeledes økonomifunktionen, som forestår fakturabehandling, budget- og regnskabsudarbejdelse, løbende økonomistyring og ledelsesrapportering samt projektledelse i relation til udviklingsprojekter.

Sekretariatet har endvidere ansvaret for administration og udvikling af personaleområdet. Opgaverne omfatter bl.a. servicering og vejledning af alle brandvæsenets ansatte inden for personalerelaterede spørgsmål, udarbejdelse af ledelsesinformation samt vedligeholdelse af diverse politikker.

Operativ Afdeling

Operativ Afdeling udgør det samlede beredskab i Østjyllands Brandvæsen. Afdelingen består af såvel fuldtidsstyrken, deltidsstyrken samt det frivillige beredskab, som bl.a. støtter op omkring det øvrige beredskab i forbindelse med større hændelser.

Operativ Afdeling opererer fra brandstationerne i Skanderborg, Odder, Samsø og Aarhus Kommune.

Branddykker-1.JPG_thumb.png
Tilsyn-2.JPG

Forebyggende Afdeling

Afdelingen er ansvarlig for løsning af de lovbundne myndighedsopgaver som gennemførelse af brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, administration af fyrværkerilovgivning m.m. Derudover løser enheden en lang række højt specialiserede opgavetyper inden for rådgivnings- og planlægningsområdet.

 

Kontaktpersoner i Forebyggende Afdeling

Salg og Service

Salg og Service består af enhederne, Logistik, Vagtcentralen, Uddannelsescentret.

 

Logistik

Logistik servicerer alle brandvæsenets enheder. Opgaverne spænder vidt og omfatter bl.a. vedligeholdelse af bygninger og øvelsesarealer, klargøring til uddannelse, servicering af materiel og vognpark og servicering af brandslukningsudstyr i kommunale institutioner.

Logistik opsætter elektroniske dørlåse til plejekrævende borgere for Aarhus Kommune.

Låse box-2.JPG_thumb.png
Vagtcentral-1.JPG_thumb.png

Vagtcentralen

Vagtcentralen varetager behandling af indkomne alarmer via politiets alarmcentral - som fx brand, redning, forurening, fastklemte personer, drukneulykker og anden personredning. Vagtcentralen er indrettet med teknik til hurtig og korrekt ekspedition af indkomne alarmer og fungerer som koordinator for kommunens samlede beredskab. 

Vagtcentralen varetager ligeledes en række andre serviceopgaver for såvel offentlige som private virksomheder. Vi har telefonvagtordninger og vi har Tv-overvågning på en del af kommunens byg-ninger. Derudover modtager vi nødkald fra kommunens borgere og overvågning af tekniske alarmer såsom tyverialarmer, grundvandsalarmer, elevatoralarmer, overfaldsalarmer m.v. 

Uddannelsescentret

Uddannelsescenteret afholder en lang række kurser inden for brand- og redningsområdet. Enheden spiller en central rolle i gennemførelse af øvelses- og uddannelsesaktivitet for Østjyllands Brandvæsens egne enheder.

Uddannelsescentret uddanner desuden kursister fra såvel private som offentlige virksomheder. Brandvæsenets køkken- og kantinefaciliteter er placeret under Uddannelsescentret.

Undervisning.jpg