Organisation

Organisation

Østjyllands Brandvæsens organisering

Organisationsdiagram

 

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Hos Østjyllands Brandvæsen er vores værdier et bærende fundament for vores beslutninger og vores måde at arbejde sammen på. Det gælder for både ledelse og medarbejdere. I Østjyllands Brandvæsen er ledelse ikke forbeholdt de få. Hver gang man går forrest, så bedriver man ledelse. Hvad enten man er formel leder med ”stjerner” på skuldrene eller en erfaren medarbejder, der hjælper en ny kollega til rette. Ledelse er ikke forbeholdt de formelle ledere. Ledelse er for alle, der kan, vil og tør. Læs mere om vores ledelses- og medarbejdergrundlag.

 

Vores opbygning

Beredskabskommissionen for Østjyllands Brandvæsen kaldes også Bestyrelsen og udgør den politiske ledelse af brandvæsenet. Bestyrelsen ansætter Beredskabsdirektøren.

Beredskabsdirektøren har det overordnede ansvar for ledelse, drift, udvikling, økonomi og beredskab.

Det daglige driftsansvar er placeret hos en Operationschef i Operationscenteret, som også består af vores døgnbemandede vagtcentral, vores IT-afdeling, vores arbejdsmiljø- og kvalitetsfunktion. Indsatslederne refererer til Operationschefen, når de er på vagt.

Beredskabsafdelingen varetager brandvæsenets forebyggende og afhjælpende opgaver. Afdelingen er opdelt i tre geografiske områder;  nemlig City, Syd og Nord. I hvert område ligger en døgnbemandet fuldtidsstation og et antal deltidsstationer. Der er ansat både forebyggere og brandfolk i områderne, som refererer til en teamleder. Teamlederen for område City er samtidig også bindeleddet til vores Frivilligenhed, der består af tre tjenestegrene: Indsats, teknisk service og vores junior brandkorps.

Vi har fire supportfunktioner i form af vores sekretariat, vores udviklingsafdeling, uddannelsesafdeling og driftsafdelingen. Sidstnævnte håndterer vores bygninger, køretøjer, værksteder, indkøb og udbud.

 

Vi har fokus på bæredygtighed 

I Østjyllands Brandvæsen har vi et strategisk fokus på at bidrage til den grønne omstilling. Det er certifikatet om at købe grøn strøm et eksempel på.

Men vores indsats begrænser sig ikke til blot at købe grøn strøm. Vi opfører solceller  på nogle af vores lokationer. Vi indkøber elbiler. Kigger på alternative brændstoffer og meget mere.