Organisation

Organisation

Østjyllands Brandvæsens organisering

Organisationsdiagram

 

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Hos Østjyllands Brandvæsen er vores værdier et bærende fundament for vores beslutninger og vores måde at arbejde sammen på. Det gælder for både ledelse og medarbejdere. I Østjyllands Brandvæsen er ledelse ikke forbeholdt de få. Hver gang man går forrest, så bedriver man ledelse. Hvad enten man er formel leder med ”stjerner” på skuldrene eller en erfaren medarbejder, der hjælper en ny kollega til rette. Ledelse er ikke forbeholdt de formelle ledere. Ledelse er for alle, der kan, vil og tør. Læs mere om vores ledelses- og medarbejdergrundlag.

 

Vores opbygning

Beredskabskommissionen for Østjyllands Brandvæsen kaldes også Bestyrelsen og udgør den politiske ledelse af brandvæsenet. Bestyrelsen ansætter Beredskabsdirektøren.

Beredskabsdirektøren har det overordnede ansvar for ledelse, drift, udvikling, økonomi og beredskab.

Det daglige driftsansvar er placeret hos en Operationschef i Operationscenteret, som også består af vores døgnbemandede vagtcentral, vores IT-afdeling, vores arbejdsmiljø- og kvalitetsfunktion. Indsatslederne refererer til Operationschefen, når de er på vagt.

Beredskabsafdelingen varetager brandvæsenets forebyggende og afhjælpende opgaver. Afdelingen er opdelt i tre geografiske områder; nemlig City, Syd og Nord. I hvert område ligger en døgnbemandet fuldtidsstation og et antal deltidsstationer. Der er ansat både forebyggere og brandmænd i områderne, som refererer til en teamleder.

Vi har fire supportfunktioner i form af vores sekretariat, vores udviklingsafdeling, uddannelsesafdeling og afdelingen for drift og frivillige, som håndterer vores bygninger, køretøjer og frivilligenheden samt juniorbrandkorpset.