Persondata

Østjyllands Brandvæsen udfører en lang række opgaver, hvor det er nødvendigt at behandle personoplysninger om borgere og samarbejdspartnere.

Personoplysninger er enhver form for oplysning, der kan henføres til en bestemt person. Det kan for eksempel være almindelige personoplysninger, såsom navne, adresser, personnumre, ansøgninger, cv’er med mere. Det kunne også være følsomme personoplysninger såsom helbredsoplysninger, fagforeningsmæssige tilhørsforhold med mere. Læs mere om, hvordan vi specifikt behandler dine personoplysninger når du deler dit mobilkamera med brandvæsenets vagtcentral.

Når vi behandler personoplysninger om dig, så har du følgende rettigheder i forhold til vores behandling:

  • Du har ret til at se de personoplysninger, som Østjyllands Brandvæsen behandler om dig. Ligeledes har du ret til at få oplysning om, hvor dine oplysninger stammer fra, hvordan dine oplysninger behandles, herunder formålet med behandlingen, hvem dine oplysninger deles med og hvor langtid dine oplysninger behandles. 
  • Du har ret til at få urigtige eller forkerte oplysninger om dig rettet, ligesom du har ret til at få ufuldstændige oplysninger om dig gjort fuldstændige.
  • Du har ret til sletning, hvis en række betingelser er opfyldt. Det kunne for eksempel være, hvis formålet med behandlingen ikke længere er aktuelt.
  • Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis en række betingelser er opfyldt. Det kunne for eksempel være, hvis du ikke mener, at de oplysninger, der behandles om dig er rigtige.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis du har tungtvejende grunde imod behandlingen. Østjyllands Brandvæsen skal efter at have modtaget din indsigelse genoverveje, om behandlingen af dine oplysninger er nødvendige.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Du er også altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, eller vores behandling af dine oplysninger.

Østjyllands Brandvæsens Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Vicky B. Lorenzen
VBL Rådgivning
Bygmestervej 5
5750 Ringe
Tlf.: 93 10 11 11

For andre spørgsmål er du velkommen til at kontakte Østjyllands Brandvæsen.

Østjyllands Brandvæsen
Bautavej 9
8210 Aarhus V

Mail: brandvaesen@ostbv.dk
Tlf.: 86 76 76 76

Er du utilfreds med måden, Østjyllands Brandvæsen behandler dine personoplysninger på, så har du ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse om dine klagemuligheder på Datatilsynets hjemmeside