Vejledninger og Ansøgninger

Her kan du se vores vejledninger og ansøgningsblanketter

Ansøgninger og blanketter

Ansøgningsskema til midlertidig overnatning for mere end 10 personer

ABA forholdsordre (pdf) 

Tilslutningsdeklaration (pdf)

Ansøgningsskema til salg og opbevaring af fyrværkeri (virk.dk)

Ansøgningsskema til anvendelse af fyrværkeri - for professionelle (virk.dk)

Aftale om opsætning af nøgleboks (pdf)

Oprettelse/ændring af phoniro låseenhed - efter aftale

 

Vejledninger og instrukser til brandforebyggelse

Vejledning: Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning (pdf)

Bestemmelser for automatiske brandbeskyttelsesanlæg (pdf)

Vejledning: Udførelse af møblering og møbleringsplaner for flugtveje (pdf)

Ordensregler til forebyggelse af brand (pdf)

Ordensregler til forebyggelse af brand - english (pdf)

Vejledning: Afbrænding, bål og grill (pdf)

Redningsberedskabets indsatsmuligheder (eksternt link)

Redningsberedskabets indsatsmuligheder - lokalt bilag vedr. drejeradier og lignende (pdf)

Vejledning: Afholdelse af midlertidige arrangementer (pdf)

 

Vejledning til udarbejdelse af brandteknisk dokumentation

Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler (pdf)

Vejledning: Udførelse af inventarplaner for butikker (pdf)

Vejledning: Driftsjournal forsamlingslokaler (pdf)

Vejledning: Driftsjournal telt (pdf)

Eksempel på tilkørselsplan - industrihal (pdf)

Eksempel på tilkørselsplan - institution (pdf)

Skabelon brandinstruks

Skabelon brandinstruks - English

 

Vejledning vedr. brandsyn

Driftsmæssige foreskrifter

 

Vejledning til byggeri og installationer

Attest fra autoriseret el-installatør (pdf)

Vejledning: Etablering af radiosprinkler (pdf)

Gode råd: Grønne byrum, solceller og multifunktionelle brandveje (pdf)

 

Vejledning til borgere

Branden er slukket - Hvad nu? - Folder til borgere, der har haft brand i deres bolig (pdf)