Velkommen til Østjyllands Brandvæsen

Ophævelse af afbrændingsforbuddet Ophævelse af afbrændingsforbuddet

Østjyllands Brandvæsen ophæver afbrændingsforbuddet med virkning fra tirsdag den 14. august kl. 10:00

Læs mere

Stillingsopslag Stillingsopslag

Østjyllands Brandvæsen har følgende stillingsopslag lige nu - Beredskabsinspektør, Teamleder, Markeringsassistent og en Instruktør.

Læs mere om stillingerne her

Høstbrande Høstbrande

Med baggrund i en fortsat knastør natur og vegetation i Østjylland, fastholdes forbuddet gældende fra den 15. juni 2018, og skærpes nu med forbud mod afbrænding af bål i bålfade m.v.. Hvert år medfører uforsigtighed, halm, støv og snavs og manglende smøring af maskinerne mange høstbrande. Men med den rigtige forberedelse og omhu, mindsker du risikoen

Læs mere

Midlertidig overnatning Midlertidig overnatning

Når der overnattes på en lokalitet, hvor der foretages brandsyn, skal der altid indhentes tilladelse for midlertidig overnatning.

Læs mere

Ydelser fra Østjyllands Brandvæsen

Læs mere om vores tjenester og ydelser i Østjyllands Brandvæsen.