Brandmyndighed

Kernen i Østjyllands Brandvæsens virksomhed er det forebyggende arbejde og omfatter blandt andet informationsvirksomhed, rådgivningsvirksomhed, myndighedsopgaver som gennemførelse af brandsyn, byggesagsbehandling m.v.