Risikovirksomheder

Risikovirksomheder

Risikovirksomheder i Østjyllands politikreds

Store oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige stoffer og miljøfarlige stoffer udgør en særlig risiko, hvis der sker uheld. Virksomheder med sådanne oplag er derfor omfattet af særlige regler og karakteriseres som risikovirksomheder. Der er ca. 150 risikovirksomheder i Danmark, hvoraf 10 er beliggende indenfor Østjyllands Brandvæsens dækningsområde.

Reglerne er forankret i et EU-direktiv, som i daglig tale kaldes SEVESO-direktivet.

I Østjyllands politikreds findes der en række risikovirksomheder. Virksomhederne opdeles i to kategorier - kolonne 2 og kolonne 3. Forskellen på en kolonne 2 og en kolonne 3 virksomhed er mængden af farlige stoffer på virksomheden, hvor kolonne 3 virksomhederne har en større mængde end kolonne 2 virksomhederne.

Link til oversigt over risikovirksomheder i Østjyllands politikreds