Vi slukker ildebrande... og meget mere

Om Østjyllands Brandvæsen

Østjyllands Brandvæsen leverer tryghed og sikkerhed til borgerne i Skanderborg, Odder, Samsø og Aarhus Kommune.

Vi en moderne servicevirksomhed - med højt kvalificerede medarbejdere og moderne materiel - som yder en effektiv og dedikeret indsats i forbindelse med brand- og redningsopgaver.


Vores Mission:

Østjyllands Brandvæsen udvikler og leverer beredskabsorienterede ydelser til borgere, virksomheder og institutioner med fokus på individuelle behov.

Vi afdækker proaktivt udviklings- og effektiviseringsmuligheder i egen organisation – og gennem relevant involvering af øvrige aktører.

Østjyllands Brandvæsen vil opleves som attraktiv arbejdsplads og fællesskab, der tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.

 

Vores Vision:

Borgere, virksomheder og institutioner oplever Østjyllands Brandvæsen som en moderne, professionel og effektiv organisation, der medvirker til et trygt og sikkert Østjylland.

 

Vores Arbejdsmiljøpolitik:

Østjyllands Brandvæsen er en moderne og professionel arbejdsplads, hvor et godt og sikkert arbejdsmiljø og god trivsel er et fælles ansvar.

 

Det fysiske arbejdsmiljø:

Ved en fokuseret indsats og med systematiserede arbejdsgange og procedurer vil vi skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø. Det gør vi bl.a. ved:

- Vi har fokus på indretning og hjælpemidler på alle arbejdspladser, hvad enten det er kontor, værksteder, køretøjer, udendørs områder m.m. Vi indretter arbejdspladsen forsvarligt, med den fornødne plads og de nødvendige faciliteter, hjælpemidler og sikkerhedsudstyr – og vi anvender det i arbejdet.

- Vi laver løbende APV /arbejdsmiljørundering og handlingsplaner på alle lokaliteter.

 

Det psykiske arbejdsmiljø:

Vi skaber et godt psykisk arbejdsmiljø gennem samarbejde, konstruktiv dialog, gensidig respekt, tillid, loyalitet og ærlighed.

- Vi vil skabe et fællesskab på tværs af afdelinger i Østjyllands Brandvæsen

- Vi følger op på trivslen ved at gennemføre løbende trivselsmålinger

- Vi accepterer på ingen måde vold, mobning og chikane på arbejdspladsen.

- Det er et fælles ansvar at være opmærksom på, om der er kollegaer, der ikke trives – og lederens ansvar at tage hånd om disse

 

Mangfoldighed:

Østjyllands Brandvæsen skal være en mangfoldig arbejdsplads, hvor forskellige personligheder, etnicitet, kultur, kompetencer og uddannelsesmæssige baggrunde bidrager til at udvikle brandvæsnet.

 

Sygefravær:

Vi har fokus på at forebygge og undgå længerevarende sygdom som følge af f.eks. stress, udbrændthed og ulykker. Uddybes i retningslinjer til håndtering af sygefravær og stress.

 

Forandringer:

Gennem brug af risikoanalyser sætter vi fokus på arbejdsmiljøet ved forandrings-processer, f.eks. omstruktureringer, organisationsændringer og opbrydning af arbejdsfællesskaber.

 

Mål og fokusområder:

Arbejdsmiljømål og fokusområder fastsættes på den årlige arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen samt lokale mål i de enkelte arbejdsmiljøgrupper.