Om Østjyllands Brandvæsen

Om Østjyllands Brandvæsen

Østjyllands Brandvæsen leverer tryghed - tæt på borgerne i Skanderborg, Odder, Samsø og Aarhus Kommune.

Østjyllands Brandvæsen er det fælleskommunale redningsberedskab, som ejes af Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø Kommuner. Se vedtægter for Østjyllands Brandvæsen.

Kerneopgaven

Vores kerneopgave er todelt:

  1. Vi forebygger, uddanner, redder og slukker og
  2. vi koordinerer den kommunale krisestyring

Beredskabet servicerer 430.000 borgere og rykker ud til brande, drukneulykker, færdselsuheld og miljøforurening ca. 2.500 gange om året. 

Østjyllands Brandvæsen er sat i verden for at skabe tryghed – tæt på. Vi redder liv, beskytter værdier og gør alt, hvad vi kan for at sikre det lokale erhvervsliv og kommunernes evne til at fortsætte driften, når ulykker, brand og andre alvorlige hændelser rammer.

Østjyllands Brandvæsen har ca. 400 medarbejdere fordelt på fuldtidsansatte, deltidsansatte, frivillige og juniorbrandmænd. Vi dækker godt 1.244 km2 og vores brandfolk rykker ud fra 11 forskellige brandstationer i det østjyske. Falck driver stationen i Galten og Samsø Redningskorps driver stationerne i Nordby og Tranebjerg.

Strategihus

I Østjyllands Brandvæsen arbejder vi ud fra et såkaldt "strategihus", som binder vores vision, mission og værdier sammen med vores strategiske mål og udviklingsplaner.

 

Vores værdier

Vores virksomhed er baseret på fire helt grundlæggende værdier, som hedder Safety First, Åbenhed, Tillid og Tryghed. Vi arbejder i en risikofyldt branche og med Safety First mener vi, at medarbejdernes sikkerhed går forud for alt andet. For at vi kan skabe tryghed for borgerne og vores ansatte, er det nødvendigt, at vi kan have tillid til hinanden og tillid mellem ledelse og medarbejdere. Åbenheden er en forudsætning for tilliden. Og tilliden er en forudsætning for trygheden.

Vi arbejder hver dag på at skabe en mangfoldig og klimabevidst arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, plads til humor og luft til at slå en skæv’er ind i mellem. Vi kæmper for at være en lærende og ikke en bebrejdende organisation. Læs mere i vores ledelses- og medarbejdergrundlag.

Har du lyst til at høre mere om at arbejde hos os, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive til vores beredskabsdirektør. Han hedder Kasper Sønderdahl og træffes på tlf. 29685677 eller kaso@ostbv.dk