Brandsikkerhed på institutioner

Brandsikkerhed på institutioner

Her finder du relevant information vedr. brandsikkerheden på plejeinstitutioner, sygehuse og i daginstitutioner

Midlertidig overnatning

Når der overnattes på en lokalitet, hvor der foretages brandsyn, skal dette altid anmeldes
Læs mere om midlertidig overnatning her

Brandsyn

Østjyllands Brandvæsen gennemfører hvert år over 2.000 brandsyn på virksomheder og institutioner i Aarhus, Skanderborg, Samsø og Odder kommune.

Gennemførelse af brandsyn er en af de mest kendte opgaver, som Østjyllands Brandvæsen løser inden for det forebyggende område.

Brandsyn kan været meget forskellige og dækker fra helt små institutioner til så store virksomheder, at et brandsyn må gennemføres over flere dage.

Brandsyn gennemføres for eksempel på, hoteller, feriehuse med mere end 10 sovepladser, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Særlige brandfarlige virksomheder og oplag (Tankstationer, fyrværkerilagre, fragtcentraler mv.)

Lovhjemmel: § 36, stk. 1-3 i Beredskabsloven skal der foretages brandsyn af:

  • Virksomheder, brandfarlige bygninger og oplag
  • Bygninger hvor mange mennesker samles
  • Fredede bygninger

Vores brandsyn foretages både anmeldt og uanmeldt og kan gennemføres på alle tider af døgnet - også midt om natten, når der er fyldt op på byens natklubber.

Østjyllands Brandvæsen lægger stor vægt på, at de ansvarlige personer på brandsynspligtige virksomheder inddrages i den forebyggende indsats som en aktiv medspiller.

 

Brandtekniske anlæg

Mange plejeinstitutioner og daginstitutioner har et brandalarmanlæg (ABA-alarm).

Det er vigtigt, at man som ejer af et brandalarm- eller sprinkleranlæg er bekendt med anlæggets funktioner og alarmer. Der bør være mindst en driftsansvarlig, som har gennemgået et kursus for driftsansvarlige (Retningslinje 005 kursus).

Kurset udbydes af Østjyllands Brandvæsen

Er du installatør og skal sætte et nyt anlæg i drift, så finder du de relevante dokumenter under ABA alarmer.

Læs mere om takster for ABA-alarmer