Midlertidig overnatning

Anmeldelse af midlertidige overnatninger i Odder, Samsø, Skanderborg og Aarhus Kommuner

 

Fra 1. januar 2022 er reglerne omkring midlertidig overnatning ændret. Regelsættet er overgået til Bygningsreglementet.

Fremover skal midlertidig overnatning ikke godkendes, men overnatningen skal anmeldes til den pågældende kommunes byggesagsafdeling og en række bestemmelser skal være overholdt. Østjyllands Brandvæsen har i samarbejde med ejer-kommunerne oprettet denne fælles portal for anmeldelse af midlertidig overnatning. Ved brug af portalen sendes anmeldelse til både kommunen og Østjyllands Brandvæsen. 

Af Bygningsreglementet § 6g fremgår at midlertidig overnatning i bygningsafsnit, der ikke er indrettet i et bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 (hotel m.v.), kan ske i højst 50 døgn inden for samme kalenderår.

  • Ved midlertidig overnatning i højst 7 døgn, skal den midlertidige overnatning anmeldes senest 2 uger før første overnatningsdøgn.
  • Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal den midlertidige overnatning anmeldes senest 4 uger før første overnatningsdøgn.
  • Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5

 

Anmeld midlertidig overnatning her