Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning

Ansøgning om tilladelse til midlertidige overnatninger for mere end 10 personer

Hvis en gruppe på mere end 10 personer ønsker at overnatte midlertidigt på en lokalitet, hvor der foretages brandsyn - fx en skole, i en børnehave, i en sportshal eller lign. - skal der søges om tilladelse hos Østjyllands Brandvæsen. 

Ansøgning fremsendes elektronisk senest 5 dage før.

Særligt for folkeskolerne: Der skal anvendes en godkendt plantegning. (Hvis du er i tvivl kan du kontakte Østjyllands Brandvæsen på 86 76 76 76)

Lovhjemmel til midlertidig overnatning findes her: BEK 174 § 5
Se vejledning om anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning.

Ansøg om midlertidig overnatning her.