Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning

Anmeldelse af midlertidige overnatninger

Fra 1. januar 2022 er reglerne omkring midlertidig overnatning ændret.

Fremover skal overnatninger kun anmeldes. Regelsættet er overgået til Bygningsreglementet.

Det er kun i bygninger der omfattet af Bygningsreglementets § 147 der kan foretages midlertidige overnatninger.

Det skal sikres at

  1. Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
  2. Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
  3. Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
  4. Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
  5. Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
  6. Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
  7. Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer. 

Vejledning ses i Bygningsreglementet her

Anmeldelse af midlertidig overnatning kan foretages her