Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning

Indhent tilladelse til midlertidig overnatning for mere end 10 personer.

Når der overnattes på en lokalitet, hvor der foretages brandsyn, skal der altid indhentes tilladelse for midlertidig overnatning. Ansøgning fremsendes elektronisk senest 5 dage før.

Særligt for folkeskolerne: Der skal anvendes en godkendt plantegning. (Hvis du er i tvivl kan du kontakte Østjyllands Brandvæsen på 86 76 76 76)

Lovhjemmel til midlertidig overnatning findes her: BEK 174 § 5

Ansøg om midlertidig overnatning her