Serviceniveau

Serviceniveau

Risikobaseret dimensionering gældende for redningsberedskabet i Odder Kommune, Samsø Kommune, Skanderborg Kommune, og Aarhus Kommune for perioden 2017 – 2020