Serviceniveau

Serviceniveau

Risikobaseret dimensionering gældende for redningsberedskabet i Odder, Samsø, Skanderborg og Aarhus kommuner for perioden 2022-2026