Beskyttelsesrum

Beskyttelsesrum

Østjyllands Brandvæsen har myndighedsansvaret for beskyttelsesrum i Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommune

I Danmark er der en lang række rum, som kan indrettes til beskyttelsesrum. Det drejer sig om rum i både offentlige og privatejede ejendomme. Uanset ejerforholdene er det Østjyllands Brandvæsen, der har myndighedsansvaret for beskyttelsesrum i Odder, Skanderborg, Samsø og Aarhus kommuner. Vedligeholdelsesansvaret ligger fortsat de respektive ejere.

Vores myndighedsansvar indebærer at holde overblik over alle typer af beskyttelsesrum, samt at behandle ansøgninger om at sløjfe et beskyttelsesrum fx i forbindelse med renovering eller nybyggeri.

Beskyttelsesrum kan inddeles i forskellige kategorier:

  • Sikringsrum
  • Betondækningsgrave
  • Øvrige offentlige beskyttelsesrum
  • Supplerende beskyttelsesrum

Sikringsrum
Et sikringsrum er et rum, som i fredstid kan bruges til andre formål, men som på forsvarsministerens foranledning på kort tid kan klargøres til beskyttelsesrum. 

Alle boligblokke der er bygget mellem 1950 og 1994 er indrettet med sikringsrum i kælder. Det er typisk cykelkælderen, pulterrum og eller vaskekælderen.

Virksomheder opført i samme periode og som har mere end 10 ansatte har også skullet indrette sikringsrum til deres medarbejdere. Her har rummene typisk været brug som pulterrum eller lager.

For at et rum kan klassificeres som sikringsrum, skal det kunne bære, at bygningen over kælderen styrter sammen, altså kunne klare nedstyrtningslasten.

Betondækningsgrave
Er offentlige beskyttelsesrum, som er lavet til trafikanter og der hvor kælderkapaciteten ikke har været egnet til nogen form for beskyttelse.

Betondækningsgrave kan være kuppelformede, firkantede eller rørformede. Langt de fleste er de rørformede. Det er eksempelvis de betonkonstruktioner, man ser i midterrabatten på Ringgaden i Aarhus.

Betondækningsgravene lejes i dag ud som depotrum og øvelokaler. Hvis du vil anmode om benyttelse om en betondækningsgrav i Aarhus Kommune, kan du rette henvendelse til Udlejning, Salg og Jorde på telefon 8940 4475 eller på mail agmb@aarhus.dk

Se kort over betondækningsgrave i Aarhus (pdf)

Øvrige offentlige beskyttelsesrum
Det kan eksempelvis være parkeringskældre, der i fredstid er indrettet, så de hurtigt kan ændres til beskyttelsesrum. Det kan også være andre rum, hvor der kan indrettes flere pladser end til de normale brugere af bygningen.

Supplerende Beskyttelsesrum
Kældre som med nogen forstærkning kan indrettes til beskyttelsesrum. Inddragelsen af enkelte supplerende offentlige beskyttelsesrum er projekteret.

Der har ikke været indrettet beskyttelsesrum til brug i Danmark siden maj 1945

Du kan læse mere her i Beredskabsstyrelses retningslinjer for beskyttelsesrum.