ABA alarmer

ABA alarmer

Tilslutning af automatisk brandalarmanlæg (ABA) til Østjyllands Brandvæsen

Dokumenter vedrørende ABA-anlæg:

Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA

Bilag A – Specifikke forhold for Østjyllands Brandvæsen

Bilag B – Kontaktpersoner

Bilag C – Nedlæggelsesaftale 

Bilag D – Overdragelsesaftale 

Bilag E – Aftale om langtidsservice 

Bilag F – Tilslutningsaftale 

Ny alarmtransmission til eksisterende ABA-anlæg

 

Ved oprettelse af nye ABA-anlæg skal følgende materiale fremsendes til Østjyllands Brandvæsen: 

  • Udfyldt og underskrevet ”Bilag F – Tilslutningsaftale”
  • Udfyldt og underskrevet ”Bilag B – Kontaktpersoner”
  • Godkendt 1. inspektions af ABA-anlægget, foretaget af akkrediteret virksomhed.
  • Tilkørselsplan jf. Bilag A
  • Desuden skal der være monteret en nøgleboks indeholdende en hovednøgle, jf. Bilag A.

Dokumenter skal fremsendes til aba@ostbv.dk

  • Hvis du har brug for at ændre kontaktpersonerne til dit ABA-anlæg, skal ”Bilag B – Kontaktpersoner” udfyldes og fremsendes til Østjyllands Brandvæsen.
  • Hvis du ønsker at nedlægge et eksisterende ABA-anlæg, skal ”Bilag C – Nedlæggelsesaftale” udfyldes og fremsendes til Østjyllands Brandvæsen.
  • Skal et ABA-anlæg overdrages til en ny ejer, f.eks. i forbindelse med salg af ejendom, skal ”Bilag D – Overdragelsesaftale” udfyldes og fremsendes til Østjyllands Brandvæsen.
  • Skal jeres ABA-anlæg serviceres i en længere periode, typisk mere end en uge, skal ”Bilag E – Aftale om langtidsservice” udfyldes og fremsendes til Østjyllands Brandvæsen.
  • Har du et ønske om et ændre i alarmtransmissionen på dit ABA-anlæg, f.eks. fra én udbyder til en anden, skal ”Ny alarmtransmission til eksisterende ABA-anlæg” udfyldes og fremsende til Østjyllands Brandvæsen.

 

Læs mere om takster for ABA alarmer