Kurser i ABA-anlæg

Kurser i håndtering af ABA-anlæg

Kursus i drifts- og vedligeholdelsesansvar for automatiske brandalarm- og sprinkleranlæg (ABA)

Har du ansvaret for et eller flere ABA-anlæg, er det lovpligtigt for dig som institution og virksomhed at vide, hvordan du i praksis holder anlægget ved lige og betjener det. Det kan du lære på dette obligatoriske kursus. 
Et meget højt antal blinde alarmer fra ABA-anlæg har gjort dette kursus lovpligtigt, men sammen med os kan du fremover nedbringe de blinde alarmer i din institution eller virksomhed.

Formål
Kursets formål er at give deltageren indsigt i ABA-anlæggets funktion og betjening samt en viden omkring det ansvar, der påhviler den driftsansvarlige.

Deltagere
Max. 16 deltagere pr hold

Varighed
3 timer, kl. 8.30-11.30

Kursusindhold
- Brandteori 
- Operative forhold ved alarmafgivelse 
- Lovgivning 
- Detektortyper 
- Orienteringsplaner 
- Drifts- og alarminstruks 
- Driftsansvarliges ansvar og pligter 
- Brandtekniske installationer 

Hvem henvender kurset sig til
Kurset henvender sig til personer, der i deres daglige virke er driftsansvarlige for et eller flere ABA-anlæg.

Sted 
Østjyllands Brandvæsens Uddannelsescenter

Dato 
Se datoer for åbne kurser eller ring og hør nærmere.

Kursus nr. 4-20: 10. november 2020
Kursus nr. 1-21: 9. februar 2021
Kursus nr. 2-21: 13. april 2021
Kursus nr. 3-21: 8. juni 2021
Kursus nr. 4-21: 10. august 2021
Kursus nr. 5-21: 12. oktober 2021
Kursus nr. 6-21: 7. december 2021

Pris 
Kr. 839,00 pr. deltager ex moms.

Prisen gælder i 2020

Tilmelding
Du kan tilmelde dig online - klik her

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 75 
uddannelsescentret@ostbv.dk