Kurser i ABA-anlæg

Kurser i håndtering af ABA-anlæg

Kursus i drifts- og vedligeholdelsesansvar for automatiske brandalarm- og sprinkleranlæg (ABA)

Har du ansvaret for et eller flere ABA-anlæg, er det lovpligtigt for dig som institution og virksomhed at vide, hvordan du i praksis holder anlægget ved lige og betjener det. Det kan du lære på dette obligatoriske kursus. 
Et meget højt antal blinde alarmer fra ABA-anlæg har gjort dette kursus lovpligtigt, men sammen med os kan du fremover nedbringe de blinde alarmer i din institution eller virksomhed.

Formål
Kursets formål er at give deltageren indsigt i ABA-anlæggets funktion og betjening samt en viden omkring det ansvar, der påhviler den driftsansvarlige.

Deltagere
Max. 16 deltagere pr hold

Varighed
3 timer, kl. 8.30-11.30

Kursusindhold
- Brandteori 
- Operative forhold ved alarmafgivelse 
- Lovgivning 
- Detektortyper 
- Orienteringsplaner 
- Drifts- og alarminstruks 
- Driftsansvarliges ansvar og pligter 
- Brandtekniske installationer 

Hvem henvender kurset sig til
Kurset henvender sig til personer, der i deres daglige virke er driftsansvarlige for et eller flere ABA-anlæg.

Sted 
Østjyllands Brandvæsens Uddannelsescenter

Dato 
Se datoer for åbne kurser eller ring og hør nærmere.

Kursus nr. A1-23: 8. februar 2023
Kursus nr. A2-23: 29. marts 2023
Kursus nr. A3-23: 7. juni 2023
Kursus nr. A4-23: 16. august 2023
Kursus nr. A5-23: 11. oktober 2023
Kursus nr. A6-23: 6. december 2023

Pris 
Kr. 1.178,00 pr. deltager ex moms.

Prisen gælder i 2023

Tilmelding
Du kan tilmelde dig online - klik her

Bevis
Østjyllands Brandvæsen gemmer en kopi af uddannelsesbeviser fra brandkurser i 5 år.

Hvis du mister dit kursusbevis, vil vi naturligvis gerne være behjælpelige med at udstede et erstatningsbevis. Det kræver dog, som minimum, at man ved præcis, hvornår man var på kursus. Der vil blive pålagt et gebyr på kr. 100,00 pr. bevis.

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsesafdelingen
Bautavej 9
8210 Aarhus V.

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 75 
uddannelsescentret@ostbv.dk