Brand og redning

Kurser i brand og redning

Se vores samlede oversigt at kurser henvendt til redningsberedskaberne

Redningsberedskaberne i Danmark rykker ud til ca. 20.000 brande hvert år Det svarer til knap 60 brande hver eneste dag. De fleste brande opstår i private hjem og kan have store konsekvenser for dem, det rammer. Årligt dør ca. 80 personer som følge af brand- og røgskader, og endnu flere bliver indlagt med alvorlige brandsår og livstruende røgforgiftning. 

Langt de fleste brande starter i det små. Med et kursus i elementær brandbekæmpelse kan du forhindre, at de udvikler sig.

For andre der har større behov råder vi i Østjyllands Brandvæsen over alle de faciliteter, der skal til for at tilbyde en professionel uddannelse inden for brand- og redningsområdet.

Læs mere om vores mange kurser inden for brand og redning:

Hjælperøgdykker

Elementær brandbekæmpelse

Grunduddannelse indsats

Funktionsuddannelse indsats

Holdleder som teknisk leder

Holdleder vedligehold

Indsatsleder vedligehold

Genopfriskning af hjælperøgdykker

Kæderedning