Hjælperøgdykker

For medarbejdere, der ønsker at virke som røgdykkere ved ulykker og brand i egen virksomhed

Hvad er en hjælperøgdykker
En hjælperøgdykker er en medarbejder, som efter gennemgået uddannelse, kan virke som hjælperøgdykker ved ulykker, brand, miljøuheld eller lignende situationer på egen virksomhed.

Formål
Virksomhederne i dag er mere komplekse end nogensinde før. Det er derfor vigtigt at kunne trække på egne medarbejdere i forbindelse med en indsats. Dette kræver, at de ansatte har den nødvendige brandmæssige uddannelse - og ikke mindst kan være i det samme miljø som vore brandfolk.

Uddannelsen giver deltageren den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at indgå i virksomhedens brand- og miljøberedskab.

I tilfælde af brand eller miljøuheld vil den uddannede medarbejder kunne iværksætte den første slukningsindsats, guide og rådgive redningsberedskabet samt medvirke ved indførelse af virksomhedens beredskabs- og værdiredningsplan.

Kursusindhold

 • Forbrændings- og slukningsteori
 • Mindre slukningsmidler
 • Materiellære og strålerørsøvelse
 • Beredskabsloven
 • Slukningstogets arbejdsgang og indsatsledelse
 • Bygningskonstruktioners forhold under brand
 • Personlig beskyttelse
 • Røgdykkerarbejde
 • Røgdykkerteknik
 • Brandhusøvelser
 • Værdiredningsplaner
 • Beredskabsplanlægning
 • Sporbevaring

Deltagere
Max. 12 deltagere pr. hold. Gyldig helbredsattest skal medbringes på første kursusdag. Link til helbredsattest

Varighed
3 dage, kl. 8.00-16.00

Datoer

Kursus nr. 1-22:
21.-23. februar 2022

Kursus nr. 2-22:
30. maj-1. juni 2022

Kursus nr. 3-22:
22.-24. august 2022

Kursus nr. 4-22:
10.-12. oktober 2022

Vi forbeholder os ret til aflysning ved for få tilmeldinger.


Pris
Kontakt Uddannelsesafdelingen for pris

Kontakt
Ønsker du at tilmelde dig eller har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsesafdelingen
Bautavej 9
8210 Aarhus V.

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 75
Mail:uddannelsescentret@ostbv.dk