Arrangementer

Brandsikkerhed ved arrangementer og events

Her kan du læse mere om afholdelse af arrangementer

Afbrænding af bål og grill

Østjyllands Brandvæsen har en vejledning for gældende bestemmelser om afbrænding i Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune. Denne vejledning er gældende for enhver afbrænding som ikke sker på et anlæg der er godkendt til formålet. Læs mere i vores vejledning til afbrænding, bål og grill

 

Arrangementer og events

Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om driftsmæssige krav for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder gælder ikke længere. Derimod er reglerne for arrangementer kommet under bygningsreglementet BR18 (bygningsreglementet.dk) se vejledning i Bilag 11.

Det betyder, at du ikke længere skal søge om tilladelse til at afholde arrangementer hos Østjyllands Brandvæsen. Du skal anmelde dit arrangement til den kommunale bygningsmyndighed

Skal du afholde en udendørs koncert, en festival eller et andet arrangement, som omfatter forsamlingstelte eller andre transportable konstruktioner, så er det bygningsmyndigheden i den kommune, hvor arrangementet skal holdes, der skal vurdere, om det er omfattet af byggeloven.

Holder du fx en havefest, hvor du opstiller et festtelt, så skal du være opmærksom på, om det overholder bygningsreglementets krav til konstruktions- og brandforhold. Er teltet omfattet af byggeloven, er der enten krav om byggetilladelse eller certificering, som skal være på plads inden teltet på stilles op.

Transportable konstruktioner, festival-, salgs- eller campingområder, som bliver anvendt af mere end 150 personer eller som har en vis størrelse, skal også anmeldes til eller godkendes af kommunen.

 

Bemærk at Østjyllands Brandvæsen fremover ikke har lovhjemmel til at godkende pladsfordelingsplaner. Dette skal foretages af Kommunens byggesagsafdeling eller en certificeret brandrådgiver.