Holdleder vedligehold

Holdleder vedligehold

Formål
At du som tidligere uddannet holdleder får ajourført din viden og dine færdigheder som holdleder.

Forudsætninger
Funktionsuddannelse Brand eller Funktionsuddannelse Indsats og Holdleder Brand.
Til dette kursus kræves en gyldig helbredsattest. Link til helbredsattest

Kursets varighed
2 weekender eller ugekursus.

Kursusforløb
Uddannelsen indeholder bl.a. følgende emner:

  • Indsatsledelse, psykiske reaktioner og debriefing.
  • Indsatstaktik, situationsbedømmelse, indsættelse og endelig indsats.
  • Brandudbredelse, røggasser, overtænding og ventilation.
  • Forureningsberedskabet, trin I og II materiellet.
  • Særlige farer på et brandsted, trykflasker, elektricitet, radioaktivitet og farlige stoffer.
  • Bygningskonstruktioners forhold under brand, følgeskadebekæmpelse og sporbevaring.
  • Redningsmateriel, -taktik, frigørelse fra biler og evakuering. 

Datoer
Kursus efter aftale - kontakt Uddannelsescenteret

Priser
Kontakt Uddannelsescenteret for pris

Vi forbeholder os ret til aflysning ved for få tilmeldinger.

Kontakt
Ønsker du at tilmelde dig eller har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsesafdelingen
Bautavej 9
8210 Aarhus V.


Tlf. 86 76 77 75
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk