Holdleder som teknisk leder

Holdleder som teknisk leder

Formål
At uddanne holdledere til virket som teknisk leder på et skadested.

Forudsætninger
Funktionsuddannelse Brand eller Funktionsuddannelse Indsats og Holdleder Brand.

Kursets varighed
2 weekender eller som et ugekursus.

Kursusforløb
Uddannelsen indeholder blandt andet følgende emner: Indsatsledelse, herunder situationsbedømmelse, tilkald af assistance og rekognoscering og overdragelse til en indsatsleder. 

Datoer
Kursus efter aftale - Kontakt Uddannelsescentret

Priser
Kontakt Uddannelsescentret for pris

Vi forbeholder os ret til aflysning ved for få tilmeldinger.

Kontakt
Ønsker du at tilmelde dig eller har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsesafdelingen
Bautavej 9
8210 Aarhus V.


Tlf. 86 76 77 75
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk