Håndtering af personadata ved livestreaming til brandvæsenet

Sådan behandler og beskytter vi dine personoplysninger i forbindelse med deling af dit mobilkamera med brandvæsenets vagtcentral.

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilke formål?
Vi behandler følgende oplysninger:

  • Telefonnummer
  • Lyd – og billedoptagelser af personer

Formålet er at få et bedre overblik over skadestedet og på den måde målrette indsatsen

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Behandlingen af dine personoplysninger henhører under offentlig myndighedsudøvelse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Modtagere af dine personoplysninger
Østjyllands Brandvæsen anvender databehandlere til databehandling. Disse databehandlere kan få adgang til personoplysninger. Databehandlerne må kun tilgå og behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra Østjyllands Brandvæsen og med henblik på at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af os. Databehandlerne må således ikke behandle personoplysninger til egne formål.

Følgende databehandlere vil som led i deres leverance til Østjyllands Brandvæsen kunne tilgå dine personoplysninger:

Incendium A/S – Vestermøllevej 32, 7700 Thisted (Live streaming-løsning)

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EØS)
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande.

Periode for opbevaring
Dine personoplysninger slettes efter 30 dage.

Sikkerhedsbrud
Vi underretter dig så hurtigt som muligt i tilfælde af brud på persondatasikkerheden, når bruddet kan have en høj risiko for dig og dine rettigheder. Det kan fx være risiko for diskrimination, identitetstyveri eller svig, økonomisk tab, skade på omdømme eller sociale konsekvenser.

For at beskytte dine data bedst muligt har Østjyllands Brandvæsen indført en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.  De beskytter fx mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. De sikrer også, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dine rettigheder
Læs mere om dine rettigheder her i vores persondatapolitik