Genopfriskning i brandledelse i skibe

(Refresh Advanced Fire Fighting)

Dette er en genopfriskningsuddannelse af ”Brandledelse i skibe” jf. STCW konventionen kode A-VI/3, som skal gennemføres hvert 5. år for at bibeholde kompetencen.

Indhold på kurset
-Brandbekæmpelsesprocedurer til søs og i havn, med særligt fokus på organisering, taktik og ledelse.
-Strategier og taktik for kontrol med brande i forskellige dele af skibet
-Kommunikation og koordinering under brandbekæmpelsesoperationer
-Anvendelse af vand til brandbekæmpelse, effekten på skibets stabilitet, forholdsregler og korrigerende procedurer.
-Praktiske øvelser

Varighed
Uddannelsen varer 1 dag, kl. 12.00-16.00

Datoer

Kursus nr. 1-21:
23. april 2021

Kursus nr. 2-21:
19. maj 2021

Kursus nr. 3-21:
25. august 2021

Kursus nr. 4-21:
17. november 2021

Vi forbeholder os ret til aflysning ved for få tilmeldinger.

Forudsætninger for deltagelse i kurset
Gyldigt bevis for uddannelsen ”Brandledelse i skibe, A-V/3”.

For deltagelse i kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe skal kursisten være i besiddelse af

  1. gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere og
  2. sønæringsbevis som skibsofficer, navigatør, skibsmaskinist eller maskinmester. Søfarende, som er under uddannelse til skibsofficer, navigatør, skibsmaskinist eller maskinmester, kan optages på kursus.

OBS
Ved tilmelding til et genopfriskningskursus skal du samtidig fremsende en kopi af dit originale og gyldige kursusbevis til nedenstående mailadresse. Såfremt man ikke har et gyldigt kursusbevis, kan man ikke deltage i undervisningen.

Pris
Kontakt Østjyllands Brandvæsen


Sted
Beredskabscenteret, Kirstinesminde

Tilmelding
Du kan tilmelde dig online - klik her

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 75
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk