Genopfriskning i brandledelse i skibe

(Refresh Advanced Fire Fighting)

Dette er en genopfriskningsuddannelse af ”Brandledelse i skibe” jf. STCW konventionen kode A-VI/3, som skal gennemføres hvert 5. år for at bibeholde kompetencen.

Indhold på kurset
-Brandbekæmpelsesprocedurer til søs og i havn, med særligt fokus på organisering, taktik og ledelse.
-Strategier og taktik for kontrol med brande i forskellige dele af skibet
-Kommunikation og koordinering under brandbekæmpelsesoperationer
-Anvendelse af vand til brandbekæmpelse, effekten på skibets stabilitet, forholdsregler og korrigerende procedurer.
-Praktiske øvelser

Varighed
Uddannelsen varer 1 dag, kl. 12.00-16.00

Datoer
Vi har desværre ingen kurser planlagt i 2023, da vi arbejder benhårdt på at bygge helt nye og moderne uddannelsesfaciliteter til kurset.
Heldigvis er vi klar igen i 2024 med de mest tidssvarende faciliteter i Danmark til afvikling af kurser. 

Vi glæder os til at se jer igen 😊

Forudsætninger for deltagelse i kurset
Gyldigt bevis for uddannelsen ”Brandledelse i skibe, A-V/3”.

For deltagelse i kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe skal kursisten være i besiddelse af

  1. gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere og
  2. sønæringsbevis som skibsofficer, navigatør, skibsmaskinist eller maskinmester. Søfarende, som er under uddannelse til skibsofficer, navigatør, skibsmaskinist eller maskinmester, kan optages på kursus.

OBS
Ved tilmelding til et genopfriskningskursus skal du samtidig fremsende en kopi af dit originale og gyldige kursusbevis til nedenstående mailadresse. Såfremt man ikke har et gyldigt kursusbevis, kan man ikke deltage i undervisningen.

Pris
kr. 1.561,00 ekskl. moms pr. person

Sted
Beredskabscenteret, Kirstinesminde

Tilmelding
Du kan tilmelde dig online - klik her

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsesafdelingen
Bautavej 9
8210 Aarhus V.

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 75
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk