Brandledelse i skibe

(Advanced Fire Fighting)

Der undervises i henhold til STCW konventionen kode A-VI/3, som er henvendt til skibsofficerer, der skal lede en brand og redningsindsats om bord på skibe. 

Der udstedes bevis godkendt af Søfartsstyrelsen, som er gældende i 5 år.

Indhold på kurset
-Brandbekæmpelsesprocedurer til søs og i havn, med særligt fokus på organisering, taktik og ledelse.
-Strategier og taktik for kontrol med brande i forskellige dele af skibet
-Kommunikation og koordinering under brandbekæmpelsesoperationer
-Anvendelse af vand til brandbekæmpelse, effekten på skibets stabilitet, forholdsregler og korrigerende procedurer.
-Praktiske øvelser

Varighed 
2 dage, kl. 16.00-21.00


Datoer
Vi har desværre ingen kurser planlagt i 2024 endnu, da vi arbejder benhårdt på at bygge helt nye og moderne uddannelsesfaciliteter til kurset. Vi forventer at kunne afvikle kurser i STCW fra 3. kvartal 2024 med de mest tidssvarende faciliteter i Danmark til afvikling af kurser.

Vi glæder os til at se jer igen 😊

Forudsætninger for deltagelse i kurset

  1. gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere og
  2. sønæringsbevis som skibsofficer, navigatør, skibsmaskinist eller maskinmester. Søfarende, som er under uddannelse til skibsofficer, navigatør, skibsmaskinist eller maskinmester, kan optages på kursus.

Pris
Kursusafgift inkl. forplejning kr. 3.310,00 ekskl. moms pr. person

Prisen gælder i 2024.

Sted
Øvelsesområdet Bautavej

Tilmelding
Du kan tilmelde dig online - klik her

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsesafdelingen
Bautavej 9
8210 Aarhus V.

Tlf. 86 76 77 75
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk