Vedligeholdelse kursus for førstehjælpsinstruktør

Dansk Førstehjælpsråds Instruktørvedligeholdelse 2015-2020

Kompetencemål
Deltageren er orienteret om relevante ændringer og nyheder i forhold til førstehjælpsundervisningen og – området. Deltageren kan sikkert udføre kvalitets-HLR uden AED/hjertestarter. Deltageren kan omsætte kompetencemål til praktisk undervisning. 

  • Velkomst og præsentation
  • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter.
  • Kvalitets-HLR uden AED/hjertestarter jf. ERC’s guidelines
  • Omsætning af kompetencemål til praktisk undervisning
  • Afslutning og evaluering

Dato
Hold 1-21: 2. juni 2021
Hold 2-21: 19. juni 2021
Hold 3-21: 6. november 2021
Hold 4-21: 24. november 2021

Antal elever
Min. 8 - max. 16 pr. hold

Deltagerforudsætninger
Godkendt Førstehjælpsinstruktør under Dansk Førstehjælpsråds organisationer og er i besiddelse af et gyldigt Førstehjælpsinstruktør-bevis.

Varighed
8.00-16.00 

Bevis
Bevis udstedes, ved opnåelse af kompetencemålene i uddannelsesplan

Pris
Kursusafgiften er inklusiv forplejning er kr. 2.050 excl. moms. pr. deltager.
Prisen gælder i 2021.

Sted
Østjyllands Brandvæsens Uddannelsescenter

Tilmelding
Du kan tilmelde dig online - klik her

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 75
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk