Vedligeholdelseskursus for førstehjælpsinstruktør

Dansk Førstehjælpsråds Instruktørvedligeholdelse 2020-2024

Kompetencemål
Deltageren er orienteret om relevante ændringer og nyheder i forhold til førstehjælpsundervisningen og – området. Deltageren kan sikkert udføre kvalitets-HLR uden AED/hjertestarter. Deltageren kan omsætte kompetencemål til praktisk undervisning. 

  • Velkomst og præsentation
  • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter.
  • Kvalitets-HLR uden AED/hjertestarter jf. ERC’s guidelines
  • Omsætning af kompetencemål til praktisk undervisning
  • Afslutning og evaluering

Dato
Hold 4-23: 22. november 2023
Hold 1-24: 11. marts 2024

Hold 2-24: 23. maj 2024
Hold 3-24: 21. oktober 2024
Hold 4-24: 21. november 2024

Antal elever
Min. 6 - max. 10 pr. hold

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset 14 dage før kursusstart, hvis der er for få tilmeldte

Deltagerforudsætninger
Godkendt Førstehjælpsinstruktør under Dansk Førstehjælpsråds organisationer og er i besiddelse af et gyldigt Førstehjælpsinstruktør-bevis.

Varighed
8.00-16.00 

Bevis
Bevis udstedes, ved opnåelse af kompetencemålene i uddannelsesplan

Pris
Kursusafgiften inkl. forplejning er kr. 2.598,00 pr. deltager ekskl. moms.

Prisen gælder i 2024. 

Sted
Østjyllands Brandvæsen, Bautavej 9, 8210 Aarhus V

Tilmelding
Du kan tilmelde dig online - klik her

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsesafdelingen
Bautavej 9
8210 Aarhus V.

Tlf. 86 76 77 75
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk