Medborgerførstehjælp - 7 timer

Lær at give førstehjælp til dine medborgere

Formål
At give deltagerne viden og færdigheder der sætter dem i stand til at yde den rette førstehjælp ved hjertestop – akut opstået sygdom – ulykker samt livstruende blødninger.

Kursets indhold

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Bevidsthedstilstand
 • ABC-metoden
 • Overlevelseskæden
 • Hjerte-Lunge-Redning (HLR)
 • Brug af hjertestarter
 • Stabilt sideleje
 • Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
 • Symptomer på blodprop i hjertet og stroke
 • Førstehjælp og sikring ved ulykker
 • Nødflytning
 • Førstehjælp ved astma – kramper – lavt blodsukker (diabetes)
 • Førstehjælp ved livstruende blødninger
 • Praksisnære øvelser

Datoer
Hold/kurser kan oprettes efter aftale

Antal elever
Max 16 deltagere pr. hold

Deltagerforudsætninger
Ingen

Varighed
7 timer 

Bevis
Kursusbevis udstedes efter gennemgået kursus.

Beviser oprettes elektronisk i Dansk Førstehjælpsråds bevissystem, hvorfor det er kursistens ansvar senest 8 dage efter kursets afvikling at sikre sig, at mail fra systemet er modtaget, og at eget bevis downloades til opbevaring. Hvis Østjyllands Brandvæsen senere skal være behjælpelig med at fremskaffe og fremsende bevis, vil der blive pålagt et gebyr på kr. 100,00 pr. bevis.

Pris
Gruppe med maks. 16 deltagere kr. 10.817,00 ekskl. moms. Forplejning kan tilkøbes

Priser gælder i 2024.

For kommunale institutioner i ejerkommunerne (Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø) gælder anden pris i h.t. prisaftale. I tvivlstilfælde kan Uddannelsesafdelingen kontaktes.

Sted
Østjyllands Brandvæsen, Bautavej 9, 8210 Aarhus V. 

Er I en gruppe på op til 16 personer fra for eksempel en virksomhed eller en institution, kan vi tilbyde at afholde kurset hos jer.

Kontakt
Ønsker du at bestille et hold eller har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsesafdelingen
Bautavej 9
8210 Aarhus V.

Tlf. 86 76 77 75 
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk