Førstehjælpsinstruktør

Uddannelse som Førstehjælpsinstruktør

Formål
At give deltagerne viden, færdigheder og holdninger, der sætter dem i stand til at kunne undervise i førstehjælp i henhold til Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer


Datoer:

Hold 1-21: Datoer foreligger snarest

Hold 2-21: Datoer foreligger snarest

Antal elever

Min. 8 - Max. 12 pr. hold.

Deltagerforudsætninger
12 timers førstehjælpskursus, uddannelsen skal være gennemført eller opdateret inden for de seneste 2 år

Relevant pædagogisk uddannelse. Det kan eksempelvis være i kraft af et alment voksenpædagogisk grundkursus, et pædagogikum, en læreruddannelse eller anden formel uddannelse, der sætter dig i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning.

Varighed
10 dage internat ophold med aften undervisning/forberedelse.

Kursusindhold

  • Anatomi og fysiologi
  • Deltageren som instruktør
  • Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner
  • Pædagogiske værktøjer og metoder
  • Færdighedsindlæring, undervisningsmaterialer og hjælpemidler, certificering jf. Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.

Prøver
Kurset “Instruktør i førstehjælp” afsluttes med en eksamen med tilstedeværelse af en censor fra Dansk Førstehjælpsråd

Bevis
Bevis udstedes, hvis man har deltaget i alle lektioner og består eksamen.

Kompetencer
Som førstehjælpsinstruktør under Dansk Førstehjælpsråd kan du undervise i alle førstehjælpskurser og udstede kursusbeviser godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Pris 
Kursusafgiften inkl. forplejning er kr. 19.900,00 pr. deltager ex moms.
Prisen gælder i 2021. 

Sted
Beredskabscenteret Kirstinesminde

Tilmelding
Du kan tilmelde dig online - klik her

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 75
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk