Førstehjælpsinstruktør

Uddannelse som Førstehjælpsinstruktør

Formål
At give deltagerne viden, færdigheder og kompetencer, der sætter dem i stand til at kunne undervise i førstehjælp i henhold til Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer


Datoer:
Hold 1-24: 15.-26. april 2024
Hold 2-24: 9.-20. september 2024

Antal elever
Min. 6 - Max. 12 pr. hold.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset 14 dage før kursusstart, hvis der er for få tilmeldte


Deltagerforudsætninger

- Førstehjælpskursus på 12 timer ”Førstehjælper med særligt ansvar” eller tilsvarende uddannelse, som skal være gennemført eller opdateret inden for de seneste 2 år. 

og

- Relevant pædagogisk uddannelse. Det kan eksempelvis være i kraft af et alment voksenpædagogisk grundkursus, et pædagogikum, en læreruddannelse eller anden formel uddannelse, der sætter dig i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning. Såfremt du endnu ikke har en relevant pædagogisk uddannelse, udbyder IBC i Kolding en instruktøruddannelse til beredskabet på 7 dage - læs mere her.

Gyldigt FH-bevis og dokumentation for uddannelse skal sendes på mail til fea@ostbv.dk ved tilmelding på kurset - eller senest 3 uger før kursets start.

Varighed
Kurset afholdes over 10 dage med skema på 74 timer. Afholdes ikke som internat. Der må påregnes forberedelsestid i aftentimerne på visse dage under forløbet.

Det anbefales at booke overnatning til fælles forberedelse og inspiration til næste dags aktiviteter. Uddannelsesafdelingen kan formidle kontakt til overnatningsfacilitet 5 minutters gang fra uddannelsesstedet.

Kursusindhold

 • Præsentation og forventningsafstemning
 • Den præhospitale opbygning
 • Hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter/AED
 • Anatomi og fysiologi 
 • DFR uddannelsesplaner
 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Praksisnære scenarier
 • Færdselsrelateret undervisning 
 • Psykisk førstehjælp 
 • Kursist som instruktør og eksamen 
 • Evaluering

Prøver
Kurset “Instruktør i førstehjælp” afsluttes med en eksamen med tilstedeværelse af en censor fra Dansk Førstehjælpsråd og består af følgende:

 • A-opgave (afvikling af eksamens lektion)
 • B-opgave (Hjerte-Lunge-Redning)
 • C-spørgsmål (Førstehjælps-paratviden)

Bevis
Bevis udstedes, hvis man har deltaget i alle lektioner og består eksamen.

Kompetencer
Som førstehjælpsinstruktør under Dansk Førstehjælpsråd kan du undervise i alle førstehjælpskurser og udstede kursusbeviser godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Pris 
Kursusafgiften inkl. forplejning er kr. 17.494,00 pr. deltager ekskl. moms.

Indkvartering er ikke inkluderet i prisen.

Prisen gælder i 2024. 

For eventuel overnatning i forbindelse med kurset, kan vi henvise til indkvartering i nærheden af vores uddannelses faciliteter.

Sted
Østjyllands Brandvæsens Uddannelsesafdelingen, Bautavej 9, 8210 Aarhus V

Tilmelding
Du kan tilmelde dig online - klik her
Husk ligeledes at fremsende gyldigt FH-bevis og dokumentation for relevant uddannelse til fea@ostbv.dk 

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsesafdelingen
Bautavej 9
8210 Aarhus V.

Tlf. 86 76 77 75
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk