Førstehjælp med særligt ansvar - 12 timer

For professionelle i beredskaber og lignende.

Kompetencemål:

  • Førstehjælp ved Hjertestop, basisuddannelse (4 timer)
  • Særtillæg 1, indholdet af del 2 i ”Førstehjælp ved Ulykker” (1.5 timer)
  • Særtillæg 2 (0.5 timer)
  • Førstehjælp ved blødninger (1.5 timer)
  • Førstehjælp ved småskader (1.5 timer)
  • Førstehjælp ved sygdomme (1.5 timer)
  • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet (1.5 timer)

Dato
Hold/kurser kan oprettes efter aftale

Antal elever
Min. 12 - Max. 16 pr. hold.

Deltagerforudsætninger 
Ingen

Varighed
12 timer

Bevis
Bevis udstedes, hvis man har deltaget i alle lektioner.

Gyldighed
Uddannelsen er gyldig til udløbet af 2. kalenderår efter, at kursus er afsluttet. Inden gyldigheden udløber, kan man gennemføre et vedligeholdelseskursus og herigennem få ajourført sin uddannelse. 

Sted
Beredskabscenteret Kirstinesminde

Er I en gruppe på op til 16 personer, kan vi tilbyde at afvikle kurset hos jer i for eksempel virksomheden eller på institutionen 

Pris 
Førstehjælp med særligt ansvar kr. 1.817,00 pr. deltager ex moms inkl. forplejning
Gruppe - Førstehjælp med særligt ansvar kr. 15.528,00 ex moms

Priserne gælder i 2021.

For ejerkommunerne (Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø) gælder anden pris i h.t. prisaftale. I tvivlstilfælde kan Uddannelsescentret kontaktes.

Kontakt
Ønsker du at tilmelde dig eller har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 75
Mail:uddannelsescentret@ostbv.dk