Førstehjælp med særligt ansvar - 12 timer

For professionelle i beredskaber og lignende.

Målgruppe
Ansatte i beredskaber eller lignende samt folk, der ønsker en bredere viden indenfor førstehjælp eks. Adgangskrav til førstehjælpsinstruktøruddannelse.

Kursets indhold

  • Førstehjælp ved hjertestop
  • Førstehjælp ved ulykker
  • Førstehjælp ved blødninger
  • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader
  • Førstehjælp ved småskader
  • Førstehjælp ved sygdomme
  • Førstehjælp ved forbrændinger, ætsninger og forgiftninger
  • Praksisnære øvelser

Dato
Aftenhold 3-24:   8., 13. og 15. august 2024
Daghold 4-24:   23. og 24. september 2024

Aftenhold – alle dage:      kl. 18:00-22:00
Daghold – begge dage:   kl. 08:00-14:30

Hele hold/kurser kan oprettes efter aftale

Antal elever
Max. 16 pr. hold.

Deltagerforudsætninger 
Ingen

Varighed
12 timer

Bevis
Bevis udstedes, hvis man har deltaget i alle lektioner.

Beviser oprettes elektronisk i Dansk Førstehjælpsråds bevissystem, hvorfor det er kursistens ansvar senest 8 dage efter kursets afvikling at sikre sig, at mail fra systemet er modtaget, og at eget bevis downloades til opbevaring. Hvis Østjyllands Brandvæsen senere skal være behjælpelig med at fremskaffe og fremsende bevis, vil der blive pålagt et gebyr på kr. 100,00 pr. bevis.


Gyldighed
Uddannelsen er gyldig til udløbet af 2. kalenderår efter, at kursus er afsluttet. Inden gyldigheden udløber, kan man gennemføre et vedligeholdelseskursus og herigennem få ajourført sin uddannelse. 

Sted
Østjyllands Brandvæsen, Bautavej 9, 8210 Aarhus V

Er I en gruppe på op til 16 personer, kan vi også tilbyde at afvikle kurset hos jer i for eksempel virksomheden eller på institutionen 

Tilmelding
Du kan tilmelde dig online - klik her

Pris
 
Førstehjælp med særligt ansvar kr. 1.975,00 pr. deltager ekskl. moms inkl. forplejning

Gruppe - Førstehjælp med særligt ansvar kr. 16.882,00 ekskl. moms

Priserne gælder i 2024.

For kommunale institutioner i ejerkommunerne (Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø) gælder anden pris i h.t. prisaftale. I tvivlstilfælde kan Uddannelsesafdelingen kontaktes.

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:


Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsesafdelingen
Bautavej 9
8210 Aarhus V.

Tlf. 86 76 77 75
Mail:uddannelsescentret@ostbv.dk