Kurser i ABA-alarmer

Kurser i ABA-alarmer

Kursus i drifts- og vedligeholdelsesansvar for automatiske brandalarm- og sprinkleranlæg (ABA)

Har du ansvaret for et eller flere ABA-anlæg, er det lovpligtigt for dig som institution og virksomhed at vide, hvordan du i praksis holder anlægget ved lige og betjener det. Det kan du lære på dette obligatoriske kursus. 
Et meget højt antal blinde alarmer fra ABA-anlæg har gjort dette kursus lovpligtigt, men sammen med os kan du fremover nedbringe de blinde alarmer i din institution eller virksomhed.

Formål
Kursets formål er at give deltageren indsigt i ABA-anlæggets funktion og betjening samt en viden omkring det ansvar, der påhviler den driftsansvarlige.

Deltagere
Max. 16 deltagere pr hold

Varighed
3 timer

Kursusindhold
- Brandteori 
- Operative forhold ved alarmafgivelse 
- Lovgivning 
- Detektortyper 
- Orienteringsplaner 
- Drifts- og alarminstruks 
- Driftsansvarliges ansvar og pligter 
- Brandtekniske installationer 

Hvem henvender kurset sig til
Kurset henvender sig til personer, der i deres daglige virke er driftsansvarlige for et eller flere ABA-anlæg.

Sted 
Østjyllands Brandvæsens Uddannelsescenter

Dato 
Se datoer for åbne kurser eller ring og hør nærmere.

ABA-kurser (3 timer)
1-20       17. marts 2020   D2
2-20 16. juni 2020   D2
3-20 15. september 2020   D2
4-20 10. november 2020   D2

Vi forbeholder os ret til aflysning ved for få tilmeldinger

Pris 
Kontakt Uddannelsescenteret for pris

Kontakt
Ønsker du at tilmelde dig eller har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 61 
uddannelsescentret@ostbv.dk