Kurser i ABA-alarmer

Kurser i ABA-alarmer

Kursus i drifts- og vedligeholdelsesansvar for automatiske brandalarm- og sprinkleranlæg (ABA)

Har du ansvaret for et eller flere ABA-anlæg, er det lovpligtigt for dig som institution og virksomhed at vide, hvordan du i praksis holder anlægget ved lige og betjener det. Det kan du lære på dette obligatoriske kursus. 
Et meget højt antal blinde alarmer fra ABA-anlæg har gjort dette kursus lovpligtigt, men sammen med os kan du fremover nedbringe de blinde alarmer i din institution eller virksomhed.

Formål
Kursets formål er at give deltageren indsigt i ABA-anlæggets funktion og betjening samt en viden omkring det ansvar, der påhviler den driftsansvarlige.

Deltagere
Max. 16 deltagere pr hold

Varighed
3 timer

Kursusindhold
- Brandteori 
- Operative forhold ved alarmafgivelse 
- Lovgivning 
- Detektortyper 
- Orienteringsplaner 
- Drifts- og alarminstruks 
- Driftsansvarliges ansvar og pligter 
- Brandtekniske installationer 

Hvem henvender kurset sig til
Kurset henvender sig til personer, der i deres daglige virke er driftsansvarlige for et eller flere ABA-anlæg.

Sted 
Østjyllands Brandvæsens Uddannelsescenter

Dato 
Se datoer for åbne kurser eller ring og hør nærmere.

ABA-kurser (3 timer)
1-20       17. marts 2020   D2
2-20 16. juni 2020   D2
3-20 15. september 2020   D2
4-20 10. november 2020   D2

Vi forbeholder os ret til aflysning ved for få tilmeldinger

Pris 
Kontakt Uddannelsescenteret for pris

Tilmelding
Du kan tilmelde dig online - klik her

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 61 
uddannelsescentret@ostbv.dk