Test af landsdækkende varslingssignaler - både sirener og mobilsignaler

1. maj 2024 kl. 12.00

Som i 2023 tester myndighederne både sirenerne på hustagene og S!RENEN, som udsender advarsler til de fleste mobiltelefoner i et fareområde - og i forbindelse med testen til de fleste mobiltelefoner i Danmark. Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen tester varslingssystemerne i Danmark første onsdag i maj hvert år. I år er det derfor 1. maj 2024, kl 12.00.

TEST AF SIRENER

Varslingssirenerne afgiver signal tre gange.

1. gang: Tonen stiger hurtigt og falder langsomt:

               

Signalet varer i alt 45 sekunder.
Signalet betyder: ”GÅ INDEN DØRE”

2. gang: Tonen stiger hurtigt og falder langsomt:

            

Signalet varer i alt 45 sekunder.
Signalet betyder: "GÅ INDEN DØRE"

3. gang: Én lang tone:

             

Signalet varer i alt 45 sekunder.
Signalet betyder: "FAREN ER FORBI"

Personer, der opholder sig i en vandret linje inden for 40 meter af et sirenehoved, løber en risiko for at pådrage sig høreskader, når varslingssirenen afgiver signal. Effektivt høreværn skal derfor altid anvendes. Der er derimod ingen risiko for at pådrage sig høreskader ved almindeligt ophold under varslingssirener.

TEST AF MOBILSIGNAL

Mobiltelefonen afgiver signal én gang efter følgende model:

  •        Det er ikke en app, og du skal ikke tilmelde dig.
  •        Din telefon skal være af nyere dato og opdateret for at kunne modtage S!RENEN.
  •        Du kan ikke slå advarslen fra eller slukke for den, hvis din telefon kan modtage den.
  •        Er mobiltelefonen slukket, vil den ikke modtage signalet.
  •        Hvis mobiltelefonen er tilsluttet et head set, vil lyden være reduceret i head settet. Det samme er tilfældet, hvis telefonen er løftet op til øret.
  •        Mobiltelefoner uden simkort kan afhængig af telefonmodel modtage signalet, hvis telefonen er tændt.
  •        Mobiltelefoner, som er i flight mode, kan afhængig af telefonmodel modtage signalet, når flight mode bliver slået fra. 

 

Ring ikke til 1-1-2, politi eller brandvæsen, fordi varslingskanalerne afgiver signal. Unødvendige opkald om sirenesignal kan blokere alarmcentralen for livsvigtige meddelelser. 

Mere information
Der findes information om de forskellige varslingssystemer på Beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk/varslingstest, og der er specifik information om S!RENEN på www.sirenen.dk. Begge steder findes informationsmaterialet på mange forskellige sprog.