Genopfriskning i brandledelse i skibe

(Refresh Advanced Fire Fighting)

Dette er en genopfriskningsuddannelse af ”Brandledelse i skibe” jf. STCW konventionen kode A-VI/3, som skal gennemføres hvert 5. år for at bibeholde kompetencen.

Indhold på kurset:
-Brandbekæmpelsesprocedurer til søs og i havn, med særligt fokus på organisering, taktik og ledelse.
-Strategier og taktik for kontrol med brande i forskellige dele af skibet
-Kommunikation og koordinering under brandbekæmpelsesoperationer
-Anvendelse af vand til brandbekæmpelse, effekten på skibets stabilitet, forholdsregler og korrigerende procedurer.
-Praktiske øvelser

Varighed:

Dato:
22. oktober 2018
5. november 2018
11. december 2018

 

Vi forbeholder os ret til aflysning ved for få tilmeldinger.

Forudsætninger for deltagelse i kurset: Gyldigt bevis for uddannelsen ”Brandledelse i skibe, A-V/3” skal medbringes.

For deltagelse i kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe skal kursisten være i besiddelse af
1) gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere og
2) sønæringsbevis som skibsofficer, navigatør, skibsmaskinist eller maskinmester.
Stk. 2. Søfarende, som er under uddannelse til skibsofficer, navigatør, skibsmaskinist eller maskinmester, kan optages på kursus.

Pris: Kontakt Østjyllands Brandvæsen

Sted: Beredskabscenteret, Kirstinesminde

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 61
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Uddannelsescentret.

Tilmelding:

Udfyld tilmeldingsformularen via dette link