Genopfriskning i brandledelse i skibe

(Refresh Advanced Fire Fighting)

Dette er en genopfriskningsuddannelse af ”Brandledelse i skibe” jf. STCW konventionen kode A-VI/3, som skal gennemføres hvert 5. år for at bibeholde kompetencen.

Indhold på kurset:
-Brandbekæmpelsesprocedurer til søs og i havn, med særligt fokus på organisering, taktik og ledelse.
-Strategier og taktik for kontrol med brande i forskellige dele af skibet
-Kommunikation og koordinering under brandbekæmpelsesoperationer
-Anvendelse af vand til brandbekæmpelse, effekten på skibets stabilitet, forholdsregler og korrigerende procedurer.
-Praktiske øvelser

Varighed:

Dato:

21. august 2019

9. oktober 2019

20. november 2019

 

Vi forbeholder os ret til aflysning ved for få tilmeldinger.

Forudsætninger for deltagelse i kurset: Gyldigt bevis for uddannelsen ”Brandledelse i skibe, A-V/3”.

For deltagelse i kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe skal kursisten være i besiddelse af
1) gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere og
2) sønæringsbevis som skibsofficer, navigatør, skibsmaskinist eller maskinmester.
Stk. 2. Søfarende, som er under uddannelse til skibsofficer, navigatør, skibsmaskinist eller maskinmester, kan optages på kursus.

OBS: Ved tilmelding til et genopfriskningskursus skal du samtidig fremsende en kopi af dit originale og gyldige kursusbevis til nedenstående mailadresse. Såfremt man ikke har et gyldigt kursusbevis, kan man ikke deltage i undervisningen.


Pris: Kontakt Østjyllands Brandvæsen

Sted: Beredskabscenteret, Kirstinesminde

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 61
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Uddannelsescentret.