Genopfriskning af brandbekæmpelse i skibe

(Refresh Fire Prevention and Fire Fighting)

Dette er en genopfriskningsuddannelse af ”Uddannelse i brandbekæmpelse i skibe” jf. STCW konventionen kode A-VI/1-2, som skal gennemføres hvert 5. år for at bibeholde kompetencen.

Der udstedes bevis godkendt af Søfartsstyrelsen, som er gældende i 5 år.

Indhold:
- Repetition af røgdykkerapparater
- Åndedrætslære
- Tilvænningslære
- Indsatsøvelse

Varighed: 1 dag

Dato:

Hold 163: 23. august 2019
Hold 164: 11. oktober 2019
Hold 165: 22. november 2019

Vi forbeholder os ret til aflysning ved for få tilmeldinger.

Forudsætninger for deltagelse i kurset
Gyldigt bevis for ”Uddannelse i brandbekæmpelse i skibe” A-VI/1-2.
Ligeledes skal gyldigt sundhedsbevis

OBS: Ved tilmelding til et genopfriskningskursus skal du samtidig fremsende en kopi af dit originale og gyldige kursusbevis til nedenstående mailadresse. Såfremt man ikke har et gyldigt kursusbevis, kan man ikke deltage i undervisningen.


Pris: 2.757,- kr. (2019-priser)

Sted:
Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 61
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Uddannelsescentret.