Brandledelse i skibe

(Advanced Fire Fighting)

Der undervises i henhold til STCW konventionen kode A-VI/3, som er henvendt til skibsofficerer, der skal lede en brand og redningsindsats om bord på skibe. 

Der udstedes bevis godkendt af Søfartsstyrelsen, som er gældende i 5 år.

Indhold på kurset:
-Brandbekæmpelsesprocedurer til søs og i havn, med særligt fokus på organisering, taktik og ledelse.
-Strategier og taktik for kontrol med brande i forskellige dele af skibet
-Kommunikation og koordinering under brandbekæmpelsesoperationer
-Anvendelse af vand til brandbekæmpelse, effekten på skibets stabilitet, forholdsregler og korrigerende procedurer.
-Praktiske øvelser

Varighed: 2 dage

Dato

22. - 23. august 2019

10. - 11. oktober 2019

21. - 22. november 2019

 

Vi forbeholder os ret til aflysning ved for få tilmeldinger.

Forudsætninger for deltagelse i kurset:
1) gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere og
2) sønæringsbevis som skibsofficer, navigatør, skibsmaskinist eller maskinmester.
Stk. 2. Søfarende, som er under uddannelse til skibsofficer, navigatør, skibsmaskinist eller maskinmester, kan optages på kursus.

Pris: Kontakt Østjyllands Brandvæsen

Sted: Beredskabscenteret

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 61
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Uddannelsescentret.