Førstehjælp med særligt ansvar - 12 timer

For professionelle i beredskaber og lignende.

Kompetencemål:

Førstehjælp ved Hjertestop, basisuddannelse (4 timer)

Særtillæg 1, indholdet af del 2 i ”Førstehjælp ved Ulykker” (1.5 timer)

Særtillæg 2 (0.5 timer)

Førstehjælp ved blødninger (1.5 timer)

Førstehjælp ved småskader (1.5 timer)

Førstehjælp ved sygdomme (1.5 timer)

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet (1.5 timer)


Dato: Den 24. og 25. august 2019

Hold/kurser kan oprettes efter aftale

Antal elever: Min. 12 - Max. 16 pr. hold.

Deltagerforudsætninger: Ingen

Varighed: 12 timer

Bevis: Bevis udstedes, hvis man har deltaget i alle lektioner.

Gyldighed: Uddannelsen er gyldig til udløbet af 2. kalenderår efter, at kursus er afsluttet. Inden gyldigheden udløber, kan man gennemføre et vedligeholdelseskursus og herigennem få ajourført sin uddannelse. 

Pris: Kursusafgiften inkl. forplejning er kr. 1.772,00 pr. deltager excl. moms (2019 priser).

Sted: Beredskabscenteret Kirstinesminde

Er I en gruppe på op til 16 personer, kan vi tilbyde at afvikle kurset hos jer i for eksempel virksomheden eller på institutionen for kr. 15.142,00 excl. moms pr. hold (2019 priser).

Har du spørgsmål, eller har du ikke mulighed for at tilmelde dig online, kan du kontakte os pr telefon eller mail: 

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 61
Mail:uddannelsescentret@ostbv.dk