Førstehjælp for elever i folkeskolen

Førstehjælp for elever i folkeskolen

Formål: At give folkeskoleelever viden om livreddende førstehjælp, som siden 2005 har været en obligatorisk del af faget færdselslære i folkeskolen

Datoer: Efter aftale

Antal elever: Max en skoleklasse

Deltagerforudsætning: Ingen

Varighed: Efter aftale

Kursusindhold - Kurset består af modulerne: 

Hjerte-lunge redning
Livreddende førstehjælp


Pris: Efter aftale

Sted: På den enkelte skole

For tilmelding eller hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 61
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk