Indsatsleder vedligehold

Indsatsleder vedligehold

Formål: At vedligeholde de tillærte færdigheder som teknisk leder af skadestedet, samt gennemgang af Refil, med fokuspunkter omkring det tværfaglige samarbejde og uheld med farlige stoffer. Kurset revideres løbende, så indholdet tilpasses den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse fra Beredskabsstyrelsen.

Datoer: Efter aftale

Deltagere: Max. 8 deltagere pr. hold. 

Vi forbeholder os ret til aflysning ved for få tilmeldinger

Forudsætninger: Uddannet indsatsleder.

Varighed: 8 timer

KursusforløbUddannelsen indeholder bl.a. gennemgang af Refil (skal læses inden kursusstart), ekspertberedskaber, overordnede principper for beredskabet i Danmark (herunder sektoransvarsprincippet), indretning af skadested med tilhørende faciliteter, ledelse af større indsatser med flere skadesteder.

Kurset gennemføres dels ved hjælp af teoretiske lektioner samt planspil.

Pris: Kontakt Uddannelsescenteret for pris

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 61
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk