Holdleder vedligehold

Holdleder vedligehold

FormålAt du som tidligere uddannet holdleder får ajourført din viden og dine færdigheder som holdleder.

Forudsætninger: Funktionsuddannelse Brand eller Funktionsuddannelse Indsats og Holdleder Brand.
Til dette kursus kræves en gyldig helbredsattest. Link til helbredsattest

Kursets varighed2 weekender eller ugekursus.

KursusforløbUddannelsen indeholder bl.a. følgende emner: Indsatsledelse, psykiske reaktioner og debriefing. Indsatstaktik, situationsbedømmelse, indsættelse og endelig indsats. Brandudbredelse, røggasser, overtænding og ventilation. Forureningsberedskabet, trin I og II materiellet. Særlige farer på et brandsted, trykflasker, elektricitet, radioaktivitet og farlige stoffer. Bygningskonstruktioners forhold under brand, følgeskadebekæmpelse og sporbevaring. Redningsmateriel, -taktik, frigørelse fra biler og evakuering. 

DatoerKursus efter aftale - kontakt Uddannelsescenteret

PriserKontakt Uddannelsescenteret for pris

Vi forbeholder os ret til aflysning ved for få tilmeldinger.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Uddannelsescentret.

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 61
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk