Hjælperøgdykker

Hjælperøgdykker

Hvad er en hjælperøgdykker: En hjælperøgdykker er en medarbejder, som efter gennemgået uddannelse, kan virke som hjælperøgdykker ved ulykker, brand, miljøuheld eller lignende situationer på egen virksomhed.

Formål: Virksomhederne i dag er mere komplekse end nogensinde før. Det er derfor vigtigt at kunne trække på egne medarbejdere i forbindelse med en indsats. Dette kræver, at de ansatte har den nødvendige brandmæssige uddannelse - og ikke mindst kan være i det samme miljø som vore brandfolk.

Uddannelsen giver deltageren den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at indgå i virksomhedens brand- og miljøberedskab.

I tilfælde af brand eller miljøuheld vil den uddannede medarbejder kunne iværksætte den første slukningsindsats, guide og rådgive redningsberedskabet samt medvirke ved indførelse af virksomhedens beredskabs- og værdiredningsplan.

Deltagere: Max. 12 deltagere pr. hold. Gyldig helbredsattest skal medbringes på første kursusdag. Link til helbredsattest

Varighed: 3 dage.

Datoer:

19. - 21. august 2019

7. - 9. oktober 2019

18. - 20. november 2019

 

Vi forbeholder os ret til aflysning ved for få tilmeldinger.

 

Kursusindhold:

- Forbrændings- og slukningsteori

- Mindre slukningsmidler

- Materiellære og strålerørsøvelse

- Beredskabsloven

- Slukningstogets arbejdsgang og indsatsledelse

- Bygningskonstruktioners forhold under brand

- Personlig beskyttelse

- Røgdykkerarbejde

- Røgdykkerteknik

- Brandhusøvelser

- Værdiredningsplaner

- Beredskabsplanlægning

- Sporbevaring


Pris: Kontakt Uddannelsescenteret for pris

Ved spørgsmål kontakt os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 61
Mail:uddannelsescentret@ostbv.dk