Særligt for ældre

Særligt for ældre

Risikoen for en tragisk udgang ved brand er desværre større hos ældre mennesker.

Undersøgelser viser, at ældre er hyppigere udsat for brand end andre aldersgrupper i befolkningen. Desværre viser det sig også, at når ældre mennesker udsættes for brand, er der større risiko for en tragisk udgang end når yngre mennesker udsættes for brand.

Derfor:

  1. Få opsat røgalarmer. Røgalarmerne vil ”opdage” en røgudvikling meget hurtigt, og du vil have længere tid til at reagere og alarmere.
  2. Fortæl naboerne, at du har installeret en røgalarm, så de også er opmærksomme på alarmen.
  3. Vær opmærksom på, at medicin kan gøre dig døsig, så du kan tabe en glød eller cigaret uden at bemærke det.
  4. Et rygeforklæde kan hindre, at tabte gløder antænder fx tøj.
  5. Hav evt. et stort glas vand ved siden af dig, så kan du hurtigt slukke en mindre brand.
  6. Sørg for ikke at være iført løsthængende eller letantændeligt tøj, af fx nylon, når du omgås åben ild, levende lys eller laver mad på et gaskomfur.
  7. Lad være med - også som pårørende - at købe tøj af letantændelige stoffer, fx nylon.
  8. Sørg for at have en telefon tæt på hvor du opholder dig, også i soveværelset.
  9. Skift gamle elektriske apparater ud.