Undgå påsatte brande

Undgå påsatte brande

En betydelig del af de påsatte brande kan forhindres

Stakke af gamle aviser, klapvogne og rod er fristende for en pyroman, så det gælder om at undgå rod i og omkring din ejendom. Går alle sammen - ejer, vicevært og beboere - kan I sikre den nødvendige orden, så ingen fristes.

Bebore

- Hold orden på trapper, lofter og i kældre.

- Undlad at stable affald op omkring containere, hvis de allerede er fyldt.

- Har du meget, der skal smides væk på én gang, så aftal det i forvejen med viceværten.

- Du må ikke bruge trappen til at opbevare diverse genstande (det gælder også barnevogne og lignende).

- Lås døre til kældre og lofter efter dig, så uvedkommende ikke kan få adgang.

- Luk eventuelle låger i affaldsskakter efter dig.

 

Ejer/administrator

Sæt låse i døre til kældre og lofter Installer adgangskontrol ved indgangsdøren til opgange for at undgå ubudne gæster. De fleste påsatte brande i beboelsesbygninger opstår nemlig på trapper og i kældre   Containerpladser   Ved at indrette en ordentlig containerplads, kan påsatte brande i affaldscontainere forebygges.

Ved indretningen af en containerplads bør man være opmærksom på dette:

- Placer containeren mindst 5 meter fra vinduer og døre.

- Sørg for indhegning, evt. aflåsning.

- Opsæt præventiv belysning, fx så lyset tænder, når nogen bevæger sig omkring containerpladsen.

- Indret et særligt aflåst rum/skur til storaffald.

 

Vicevært

- Fjern eller påtal, hvis der er aviser, inventar og lignende brændbart på trappen.

- Fjern eller påtal, hvis der er anbragt cykler, barnevogne eller andre større genstande på reposerne.

- Luk og lås døre til kælder- og loftsrum.

- Luk indkastningslåger til affaldsskakter.

- Lås døre til affaldsrum.

- Vær opmærksom på, at affaldscontainere ikke er placeret direkte op ad bygninger/ vinduer.

- Fjern affald, der er anbragt ved siden af containere.