Elektricitet

Elektricitet

Elektriske installationer og el-apperater er hvert år årsag til mange brande. Se her, hvordan du sikrer dig mod elbrand

Kaffemaskiner, el-kedler, strygejern m.m.

- Sluk altid på kontakten. Maskiner med timer-funktion anbefales.

- Hæld kaffen på termokande - så sparer du også på strømmen.

Komfurer, kogeplader og brødristere

- Sluk altid på kontakten.

- Læg ikke ting, der kan gå ild i, ovenpå eller tæt på apparaterne. Du kunne komme til at tænde for apparaterne ved en fejltagelse - især hvis du har flere apparater tilsluttet samme stikkontakt.

Varmeblæsere, el-radiatorer og lignende

- Placer apparaterne frit med god afstand til gardiner og møbler, da de afgiver en kraftig varme.

- Brug kun apparaterne, når du er hjemme.

- Blæseren kan antænde støv, så støv af.

- Brug aldrig apparaterne til tørring af tøj m.v.

Varmepuder og -tæpper

- Varmepuder og –tæpper skal foldes helt ud - ellers virker termostaten ikke.

- Sluk altid for apparaterne, og træk stikket ud efter brug.

- Skift dine varmepuder og -tæpper ud, hvis de er over 10 år gamle.

Lamper, halogenpærer, lyskæder m.v.

- Dæk aldrig lamper med tørklæder, tøj m.v.

- Fastgør altid lamper m.v. forsvarligt.

- En væltet lampe - eller en lampe, der er faldet ned - kan hurtigt sætte ild i fx en dyne.

- Halogenlamper kan blive meget varme og antænde papir på få sekunder - selv tøj kan antændes.

- Følg brugsanvisningen nøje ved montering.

Ledninger

- Der må ikke være for mange apparater tilsluttet samme stikkontakt, da det øger risikoen for brand.

- Ryd op i ledningerne. Der må ikke være ”fuglereder” og løse forbindelser.

- Pas på gnavere der kan bide i ledninger med fare for kortslutninger.