Brændeovn, pejs og skorsten

Brændeovn, pejs og skorsten

En brændeovn skal være varm, hyggelig og sikker

 

Brug af brændeovn er hyggeligt og en meget anvendt supplerende varmekilde i boliger. Det er dog vigtigt, at du fyrer korrekt for at undgå risikoen for skorstensbrand og deraf følgende fyringsforbud.

Det er skorstensfejeren, der syner, godkender og vejleder om vedligeholdelse af ildsteder, eksempelvis brændeovne.

Du kan læse mere om korrekt fyring på Miljøstyrelsens Brændefyringsportal.

Hvis du vil vide mere om hvordan du bedst fyrer i netop dit fyringsanlæg kan du læse mere på Skorstensfejerlaugets hjemmeside

 

Du må ikke selv opstille en brændeovn uden at underrette skorstensfejeren først.

Gode råd om korrekt fyring:

- Læs altid brugsanvisningen grundigt.

- Læg aldrig noget, der kan gå ild i, på eller ved pejse, brændeovne og lignende.

- Anbring altid aske i brandsikre beholdere.

- Brug kun tørt og rent brænde. (Vådt brænde danner glanssod, der øger risikoen for skorstensbrand).

- Sørg for rigelig lufttilførsel til brændeovnen (iltfattig forbrænding danner glanssod, der øger risikoen for skorstensbrand).

- Er uheldet ude, så luk for lufttilførslen. (Det giver skorstensbranden dårlige betingelser).

- Forsøg ikke at slukke en skorstensbrand med vand. (Det kan få skorstenen til at revne). Tilkald Brandvæsenet (1-1-2).