Undgå brand i den tørre natur

Tag dine forholdsregler i naturen og lad os sammen hjælpe hinanden med at undgå brand

Hver gang du griller, tænder et bål, ryger en cigaret eller bruger en ukrudtsbrænder, skal du tage nogle forholdsregler, så du ikke starter en ildebrand i naturen. Det gælder i særdeleshed også, når du forlader et bålsted eller når du ønsker at skaffe dig af med en engangsgrill eller et cigaretskod. 

Disse råd er altid gældende:

-       Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille

-       Hold afstand til bevoksning

-       Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt

-       Tænd aldrig bål eller grill, hvis det blæser meget eller er meget tørt

-       Hav altid vand i nærheden, når du tænder bål eller griller

-       Smid ikke cigaretskodder og lignende i naturen

-       Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude

Du kan læse flere gode råd i folderen: Grill, bål og ukrudtsbrænder - med omtanke

Læs mere på www.brandfare.dk - her kan du finde gode råd til at undgå naturbrande, få overblik over hvor brandfarlig naturen er lige nu og se, hvor der eventuelt er indført kommunale afbrændingsforbud. Hjemmesiden er udarbejdet i samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber og KL.