Ukrudtsbrænder

Ukrudtsbrænder

Hvert år kører Brandvæsnet flere udrykninger til brande, der er startet af ukrudtsbrændere.

Mange har misforstået ideen bag en ukrudtsbrænder og tror at ukrudtet skal brændes væk. Det er dog langt mere effektivt kun at svitse ukrudtet. Når ukrudtsplanten varmes op springer cellerne indefra, og planten visner i løbet af et par dage. Ukrudtsbrænderen føres henover ukrudtet i ca. 10 cm’s afstand i et tilpas tempo så planten varmes op uden at brænde af. Du kan se, om planten har fået nok varme, ved at klemme et blad mellem to fingre. Hvis der kommer et mørkt aftryk efter dine fingre, har den fået nok.

For at undgå brandfare ved brug af ukrudtsbrænder bør du følge disse råd:

- Undgå at bruge ukrudtsbrænderen i tørkeperioder og i blæsevejr.

- Brug kun brænderen, når planterne og omgivelserne er fugtige. Vand evt. området.

- Sørg for at have en vandkande med vand eller andet brandslukningsudstyr i nærheden.

- Fej belægningen først, så du fjerner visne blade og andet letantændeligt.

- Brænd ikke ukrudtet af. Det skal kun svitses kortvarigt.

- Hold altid øje med flammen, og forlad aldrig en tændt ukrudtsbrænder.

- Efterlad ikke en varm ukrudtsbrænder i nærheden af brandbare ting. Hold afstand til bunker af tørre blade. De antændes let.

- Brug ikke brænderen i nærheden af huse, garager, buske, biler m.v.

- Lad ikke børn komme i nærheden af en tændt eller varm ukrudtsbrænder.

- Efterlad ikke gløder eller ulmende planterester.

 

Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside