Ukrudtsbrænder

Ukrudtsbrænder

Hvert år rykker brandvæsenet ud til mange brande, startet af ukrudtsbrændere

En ukrudtsbrænder er et godt redskab til at få bugt med ukrudtet i indkørslen eller mellem fliserne på terrassen, men desværre er det også et redskab, der er skyld i mange brande hvert eneste år.

De mange brande skyldes den uheldige cocktail med åben ild og tør natur i det danske forår.

Mange har misforstået ideen bag en ukrudtsbrænder og tror at ukrudtet skal brændes væk. Det er dog langt mere effektivt kun at svitse ukrudtet.

Når ukrudtsplanten varmes op springer cellerne indefra, og planten visner i løbet af et par dage. Ukrudtsbrænderen føres henover ukrudtet i ca. 10 cm’s afstand i et tilpas tempo så planten varmes op uden at brænde af. Du kan se, om planten har fået nok varme, ved at klemme et blad mellem to fingre. Hvis der kommer et mørkt aftryk efter dine fingre, har den fået nok.

For at undgå brandfare ved brug af ukrudtsbrænder bør du følge disse fem råd:

  1. Ukrudtet skal svitses, ikke brændes
  2. Brug kun brænderen i fugtig jord og vindstille vejr
  3. Hold afstand til bygninger og biler og undgå helt at benytte ukrudtsbrænderen i nærheden af skure, udhuse og andet brændbart
  4. Hold øje med glemte gløder og gå aldrig fra en tændt eller varm ukrudtsbrænder
  5. Hav altid vand i nærheden

Læs mere på Danske Beredskabers hjemmeside