Sankt Hans bål

Sankt Hans bål

Det er kun på selve Sankt Hans Aften, at man må afbrænde større bål. Der skal således heller ikke søges tilladelse til afbrændingen.

Hvis du vil være godt forberedt til at fyre heksen af, kan du her læse en række gode råd til, hvordan du kan lave et sikkert bål:

 1. Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet
 2. Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på
 3. Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden
 4. Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet
 5. Lad være med at tænde bålet, hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt
 6. Vær omhyggelig, når du opbygger dit bål. Det kan være farligt, hvis bunken vælter, mens den brænder.
 7. Brug kun rent træ. Anvend aldrig trykimprægneret træ, malet træ eller andet affald.
 8. Sikr dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Det er derfor en god ide at flytte bunken på dagen.

Afbrænding skal altid foregå, så ilden ikke kan brede sig til andre ting. Hvis det blæser, må røg ikke medføre ulempe for trafikken på vejene og andre i nærheden. Pas på, at varmen fra bålet ikke når eventuelle el-master og el-ledninger.

Hold sikker afstand
Når du afbrænder sankthansbål, gælder en række afstandsanbefalinger.
Bålet skal placeres:

 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag – afstanden fordobles i vindens retning ved jævn og frisk vind
 • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
 • 200 meter fra letantændeligt tag (stråtækte huse og lign.), nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer

 

Yderligere information
Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du finde flere gode råd og læse om de specifikke afstandskrav mellem Sankthans-bålet og bygninger, afgrøder mm. 

Hav en god Sankt Hans aften!