Sankt Hans bål

Sankt Hans bål

Det er kun på selve Sankt Hans Aften at man må afbrænde større bål.

Der skal ikke søges tilladelse til at afbrænde Sankt Hans bål.

Hvis du vil være godt forberedt til at fyre heksen af, kan du her læse gode råd til hvordan du kan lave et sikkert bål:

- Vær omhyggelig, når du opbygger dit bål. Det kan være farligt, hvis bunken vælter, mens den brænder.

- Brug kun rent træ. Anvend aldrig trykimprægneret træ, malet træ eller andet affald.

- Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Det er derfor en god ide at flytte bunken på dagen.

- Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.

- Sørg for at have vand parat, hvis uheldet er ude, og at bålet er helt slukket, når du forlader det.

Afbrænding skal altid foregå, så ilden ikke kan brede sig til andre ting. Hvis det blæser, må røg ikke medføre ulempe for trafikken på vejene og andre i nærheden. Pas på, at varmen fra bålet ikke når eventuelle el-master og el-ledninger.

 

Beredskabsstyrelsens temaside

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du se flere gode råd og de specifikke afstandskrav mellem Sankthans bålet og bygninger, afgrøder mm.

Beredskabsstyrelsens temaside om afbrænding på Sankt Hans 

 

Hav en god Sankt Hans aften!