Gode råd, når du griller

Grill

Det er sommertid er lig med grilltid. Dejligt, men man skal passe på. Hvert år er der hundreder af grillulykker, som fører til ildebrand eller alvorlige forbrændinger på børn og voksne.

I langt de fleste tilfælde er grill lig med hygge, men i nogle situationer går det desværre galt, og grill bliver til ild. Hvert år rykker brandvæsenet ud omkring 130 gange som følge af uforsigtig brug af grill. 

Derudover kan der let opstå farlige situationer med forbrændinger til følge. Børnene er blevet vant til, at grillen står på terrassen både sommer og vinter, og når vi langtidssteger, er der en tendens til, at de voksne forlader grillen. Kuglegrillen kræver særlig opmærksomhed, fordi børnene ikke kan se, om den er tændt eller ej. Det betyder en øget risiko for forbrændinger på hænder og underarme.

Generelle grillråd

 • Grill kun udendørs.
 • Lad aldrig børn eller kældedyr være alene i nærheden af grillen.
 • Hold den tændte grill under konstant opsyn.
 • Brug tændblokke eller lignende.
 • Der må aldrig hældes optændingsvæske på en varm grill. Benzin, diesel og sprit må ikke anvendes som optændingsvæske.
 • Undgå løsthængende tøj som nemt kan antændes.
 • Pas på brandfaren, når asken kasseres. Asken gløder længe efter, lad derfor grillen stå natten over og tøm den dagen efter.
 • Undgå at efterlade gløder eller varmt sand, hvis du griller eller anvender engangsgrill på stranden.
 • Hav altid vand til slukning parat i nærheden af grillen.
 • Hvis nogen har brændt sig på grillen, skal det forbrændte sted køles ned med vand
 • Ring 1-1-2, hvis det skulle gå galt

Særligt om brug af engangsgrill 
Mange af os tager engangsgrill med til strande og parker. Og her skal man være særlig opmærksom. Står grillen i sandet eller på jorden, kan man komme til at træde på den. Skal grillen slukkes, inden den går helt ud af sig selv, kan man fylde den med vand (ikke sand!). Og så skal man huske, at sandet under en grill kan være flere hundrede grader varmt. Det betyder risiko for forbrænding på fødderne, også for de næste, der kommer til stedet. Sørg derfor altid for, at sandet er afkølet, når grillstedet forlades.

Særligt om placering af grill og brug af grill på altaner 

Mindre grill 
Traditionelle mindre grill kan, hvis følgende betingelser er opfyldt, anvendes på altaner og tagterrasser, nærmere end 5 meter fra vægge og lofter/tage der kan betegnes som hårde (ubrændbare) samt i carporte og andre typer overdækninger med hårdt tag: 
Altanen/tagterrassen eller carporten skal have mindst én åben langside. Grillen placeres på et ikke brændbart underlag og i passende afstand fra brændbart materiale (også vægge). I grill til fast brændsel må kun anvendes trækul eller træbriketter. Til optænding skal anvendes elektrisk grilltænder, papir eller optændingsblokke og lignende. Der må ikke anvendes optændingsvæske. Lampeolie kan dog bruges, hvis grillen er placeret mindst 2 meter fra brændbare overflader (gælder også vægge og lofter). Gasgrill skal placeres og anvendes efter producentens anvisninger, og der må maksimalt anvendes 11 kilos gasflasker. Sørg for at have vand til slukning i nærheden, og forlad ikke grillen før den er slukket.

Større grill 
Større grill, der er beregnet til mange mennesker, må ikke anvendes på altaner og tagterrasser eller i carporte og andre typer af overdækninger, og må ikke anvendes tættere end 5 meter fra bygninger med hårdt tag.

Kulilte-forgiftning
Tag ikke din grill med ind i udestuen eller i en lukket garage, lige meget hvor slemt det regner udenfor. Grillkul udvikler nemlig CO og CO2, som forhindrer ilten i at blive optaget i dit blod. Når dette sker vil mennesker og dyr besvime, og i værste tilfælde dø.