Afbrænding af haveaffald

OBS! Selv om adgangen til genbrugspladser er begrænset pga. smittefaren med Coronavirus, gør vi opmærksom på, at al form for afbrænding hos private er ulovligt. Dette gælder også i landzoner.

Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i byzoner.

Det er som udgangspunkt ikke tilladt for private selv at afbrænde sit haveaffald. Vi henstiller i stedet til at køre det på forbrændingsanlægget

Da der i forårs- og sommermånederne er nogenlunde tørt ude i naturen, er risikoen for naturbrande relativ høj. 

Tilladt i nogle landzoner
I nogle af Østjylland Brandvæsens samarbejdskommuner er det i landzoner (via regulativ) tilladt at afbrænde mindre mængder haveafflad i perioden 1. december til 1. marts. 

Landbruget og skovbruget kan efter bestemte regelsæt og under visse omstændigheder lovligt foretage afbrændinger.

Der er ligeledes mulighed for, at der i nogle tilfælde og efter aftale, kan foretages visse former for afbrænding i forbindelse med naturpleje.

Hvis man er i tvivl omkring ovennævnte regler, skal man, da afbrændingsreglerne er fastlagt ud fra miljølovgivningen, kontakte miljømyndigheden i den kommune man bor i.