Afbrændingsforbud

Afbrændingsforbud ophæves i Aarhus, Skanderborg, Samsø og Odder kommuner

Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed ophæver med virkning fra den 3. juli 2023 kl. 12.00 afbrændingsforbuddet på Tunø og Samsø. Det betyder således, at der nu ikke  er afbrændingsforbud i nogle af vores ejerkommuner (Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø)

Beredskabet opfordrer fortsat til agtpågivenhed og yderst forsigtig omgang med kulgrill og bål m.v.

Anvendelse af ukrudtsbrændere frarådes.

De kommunalt fastsatte regler for afbrænding af haveaffald m.v. gælder stadig. Det er derfor fortsat ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Du kan finde disse regler på kommunernes hjemmesider. 

Beredskabernes anbefalinger:

📌Vær opmærksom på lokale eller permanente forbud mod afbrænding eller brug af åben ild.

📌Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen

📌Hold altid afstand til bevoksning

📌Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt

📌Brug kun åben ild i stille vejr

📌Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild

📌Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand

📌Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation

📌Parker aldrig din bil i høj, tør vegetation

📌Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude

 

Spørgsmål og henvendelser herom rettes til: 

Østjyllands Brandvæsen
brandvaesen@ostbv.dk