Arrangementer

Arrangementer

Her kan du læse mere om afholdelse af arrangementer

 

Afbrænding af bål og grill

Østjyllands Brandvæsen har en vejledning for gældende bestemmelser om afbrænding i Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune. Denne vejledning er gældende for enhver afbrænding som ikke sker på et anlæg der er godkendt til formålet.

Du finder vejledning til afbrænding, bål og grill på denne side

Midlertidige arrangementer

Inden et midlertidigt arrangement kan afholdes (f.eks. udstillinger, messer, revy og teater, koncerter, firma- og foreningsfester, loppemarkeder m.v.), skal arrangøren indhente en tilladelse.

Ved behandling af en ansøgning lægges der blandt andet vægt på følgende sikkerhedsområder:

er nød- og panikbelysning funktionsduelig

er flugtveje og nødudgange tilstrækkelige

er nødvendige sikkerhedsafstande overholdt

er lovpligtigt/nødvendigt brandslukningsudstyr tilstede og afmærket


Tilladelserne gives til offentlige myndigheder, foreninger, institutioner og til private personer. Skriftlig ansøgning skal fremsendes til Østjyllands Brandvæsen senest 10 arbejdsdage før et arrangements afvikling.

Link til Afholdelse af midlertidige arrangementer

Der skal søges tilladelse hos kommunens Byggeriafdeling ved opstilling af publikumstribuner og scener m.m.

Opstilling af festtelte og selskabshuse

Ved telte forstås i denne forbindelse teltbygning med master og barduner, stålrammer el. lign. som bærende konstruktioner.

Ved selskabshuse forstås i denne forbindelse en bygning med ydervægge af fast materiale (træ, stål m.v.), der opstilles for kortvarig anvendelse.

Skriftlig ansøgning om opsætning af disse skal fremsendes til  Østjyllands Brandvæsen senest 10 arbejdsdage før et arrangements afvikling, vedlagt beskrivelse og tegninger.

Her finder du vejledning Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner