Råd og vejledning

Kernen i Østjyllands Brandvæsens virksomhed er det forebyggende arbejde.

Uanset hvor mange brandslukningsressourcer, der rådes over, vil den forebyggende indsats altid give den største effekt med hensyn til nedbringelse af skader på personer og værdier.


Bredden i det forebyggende arbejde hos Østjyllands Brandvæsen er stor og omfatter blandt andet informationsvirksomhed, rådgivningsvirksomhed, myndighedsopgaver som gennemførelse af brandsyn, byggesagsbehandling m.v.


Herunder kan du læse mere om vores råd og vejledninger på det forebyggende område.